آیا معنی استعمار را می دانید

▪️آیا معنی استعمار را می‌دانید؟

به الفاظ ساده می‌توان #استعمار را اینگونه معنا کرد:
وقتی تو بعنوان یک بلوچ و مالک اصلی بلوچستان در سرزمینت کاره‌ای نباشی و مدیریت در دست غیربومیان باشد یعنی تحت استعمار هستی!

وقتی میلیارد ها دلار از تبادلات مرزی سرزمینت درآمد داشته باشند و معادن طلایت را به یغما ببرند و تو در فقر و محرومیت باشی و حتی آب لوله کشی نداشته باشی یعنی تحت استعماری

وقتی عزیزت را بکشند و تو حتی جرأت اعتراض نداشته باشی و اگر شکایت هم بکنی دستت بجایی بند نباشد تو تحت استعماری

تحت استعمار بودن یعنی ذلت و بردگی، فقر و محرومیت و حس ناامیدی

پس بیا با شرکت در مبارزات ملی بلوچستان( #راجی_جهد ) خود و ملتت را از ذلت و فلاکت نجات بده

منتظر حضور یکایک شما عزیزان بیدار و آگاه در مبارزات برای احیای #دولتملیبلوچستان در مملکت بلوچستان بعنوان تنها راه حل هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید