از استرداد فعال بلوچ عبدالله بزرگزاده جلوگیری کنیم

▪️از استرداد فعال بلوچ عبدالله بزرگزاده جلوگیری کنیم!

باطلاع ملت بلوچ، سازمان ملل متحد، سازمانهای مدافع حقوق بشر و آزادگان جهان می رسانیم که آقای عبدالله بزرگزاده فعال مدنی بلوچ و عضو حزب بلوچستانءِ راجی تپاکی، بامداد روز پنج شنبه 11 ژوئن 2020 در شهر آنکارا محل اقامتش توسط پلیس امنیت ترکیه بازداشت شد.

آقای عبدالله بزرگزاده مدافع دختران ایرانشهر (پهره) و فعال مدنی بلوچ که در یکسال اخیر در ترکیه اقامت قانونی داشته و به فعالیتهای مدنی سیاسی مشغول بوده است و هم اکنون در زندان اتباع خارجی آنکارا برای دیپورت از کشور ترکیه زندانی است.

برای جلوگیری از استرداد وی از سازمان پناهندگی ملل متحد، سازمانهای حقوق بشری، پارلمان اروپا و آزادگان جهان تقاضای همکاری داریم.

با تشکر
شورای مرکزی حزب بلوچستانءِ راجی تپاکی

دیدگاهتان را بنویسید