اعتراضات آبان ماه ۹۸ در بلوچستان

اعتراضات آبان ماه ۹۸ در اعتراض به گرانی بنزین استارت زده شد، در بیش از صد شهر در جغرافیای ایران به صورت گسترده تظاهرات خیابانی شکل گرفت.

رژیم سرکوبگر ۱۵۰۰ نفر را به قتل رساند در آنها ۲۳ کودک نیز بودند.

در بلوچستان نیز در همه شهرها اعتراضات با فراخوان سهاب  به شیوه‌های مختلف شکل گرفت در شهرهای بسیاری اعتصابات با تعطیلی بازار ها پررنگ شد و همچنین جوانان اقدام به راهبندان‌های خیابانی کردند و شعار نویسی های بسیاری انجام گرفت.

اینترنت بلوچستان به مدت ۲۰ روز یعنی ده روز بیشتر از بقیه استانها قطع  شد، در شروع آذر و احضار مولانا کوهی با باوجود قطع اینترنت اعتراضات شدت گرفت، که در این اعتراضات دو نفر شهید و بسیاری دستگیر شدند.

 در همان زمان باوجود قطع ارتباط اینترنتی، سهاب توانست با کمک مبارزان اخبار اعتراضات و اعتصابات را پوشش داده و صدای اعتراض ملت بلوچ را به گوش جهانیان برساند.

آبان ۹۸ تجربه ای بود که نشان داد ما میتوانیم، در آینده نیز بلوچستان اثبات خواهد کرد که چگونه پرچم ظلم را به زیر خواهد کشید.