اعلام حمایت مردان و زنان آگاه بلوچ از عبدالله بزرگزاده

اعلام حمایت مردان و زنان آگاه بلوچ از عبدالله بزرگزاده

مردان و زنان آگاه بلوچ از “عبدالله بزرگزاده” عضو حزب “بلوچستانء راجی تپاکی” و یکی از حامیان دختران ایرانشهر که در بازداشت سازمان اطلاعات و امنیت میت ترکیه قرار دارد اعلام حمایت کردند.

اقشار مختلف ملت بلوچ با اعلام همدردی و ساختن عکس نوشته هایی با مضمون “عبدالله تنها متعلق به حزب بلوچستانء راجی تپاکی نیست بلکه او متعلق به بلوچستان است و حمایت از او حمایت از آرمان های انقلابی ملت بلوچ است، حمایت خود را اعلام کردند.

عبدالله بزرگزاده در جریان اعتراضات مدنی خرداد ماه ۹۷ نسبت به تجاوز گروه های یونیفرم پوش سپاه به دختران پهره بازداشت شده و برای او حکم ۱۱ سال زندان صادر شده بود که پس از آزادی با قید وثیقه آزاد شده و کشور را ترک کرد.

عضو حزب بلوچستانء راجی تپاکی در تبعید خودخواسته در ترکیه ساکن بود که روز پنج شنبه ۲۲ خرداد ماه ۹۹ توسط سازمان امنیت ترکیه بازداشت شده و احتمال استرداد او به ایران وجود دارد.

در این راستا مردان و زنان بلوچ با حمایت از عبدالله بزرگزاده ثابت کرده اند که برای رسیدن به حق حاکمیت ملی در کنار مبارزان خواهند بود.

یکی از مبارزان ملت بلوچ که نخواست نامش فاش شود گفت: “ما برای رسیدن به هدفی که قدم گذاشته ایم هرگز عقب نخواهیم نشست و سازمان “سهاب” و حزب “بلوچستانء راجی تپاکی”یک نفر یا چند نفر نیست که بتوان آن را متوقف کرد بلکه از اقشار مختلف مردم، علما، نخبگان، دانشجویان و زنان و مردان تشکیل شده است.”

دیدگاهتان را بنویسید