افتخارآفرینان بلوچستان
سعید درگلاله (گمشادزهی)

▪️افتخارآفرینان بلوچستان

سعید درگلاله (گمشادزهی) فرزند حاج ظریف گمشادزهی دانشجوی سال اول ژنتیک پزشکی و ناهنجاری های مادرزادی بعنوان پژوهشگر برتر جشنواره پروفسورحسابی برگزیده شد.

این جشنواره هر ساله بین پژوهشگران و محققین در جغرافیای ایران برگزار می شود و امسال تندیس این جشنواره در دستان فرزند رشید بلوچستان جای گرفت.

ایشان در مدت ۸ ماه پس از ورود به دانشگاه (مقطع ارشد) رشته ژنتیک پزشکی با چاپ ۱۵ مقاله علمی و ۳ کتاب و اجرای طرح مشترک تحقیقاتی با محققین امریکایی بار دیگر بر استعداد جوانان بلوچ مهر تایید زدند.

ما برای پیشرفت و توسعه بلوچستان تنها نیاز به احیای دولت بلوچستان در مملکتبلوچستان داریم و لزومی بر ادامه حکومت غیربومیان نیست.

اگر غیربومیان قصد توسعه بلوچستان را داشتند نود و سه سال برای اثبات آن کافی بود.اکنون برآنیم تا اداره بلوچستان را بدستان توانای متخصصین و نخبگان بلوچ بسپاریم، شما هم در این راه با ما باشید.

دیدگاهتان را بنویسید