انقلابات چگونه شکل میگیرند و چرا ملت بلوچ باید انقلاب کند

▪انقلابات چگونه شکل میگیرند و چرا ملت بلوچ باید انقلاب کند؟(✍بهمن بلوچ )

اول باید به این پرداخت که چرا باید انقلاب کرد

زمانی که حقوق ملتی زیرپا گذاشته شود و ظلم و جنایت علیه آنها صورت گیرد نیاز به #انقلاب به نفع ملت تحت ستم احساس می‌شود و برخی از آگاهان و آزاداندیشان آن را پیگیری کرده و ملت را برای ایجاد انقلاب جدید آماده میکنند.

انقلاب ها چگونه شکل میگیرند؟

برای شکل گیری انقلابات حضور عموم مردم ضروریست چون قدرت واقعی از آن مردم است و این مردم هستند که زمانی نیاز به یک انقلاب جدید را احساس کنند قیام کرده و تغییرات بزرگ را ایجاد میکنند اما رهبری انقلاب توسط افراد آگاه و خیرخواه ملت امری لازمی و مهم است.

همیشه مبارزات توسط عده‌ای شروع شده و هرگاه این مبارزات رنگ ملی به خود گرفته و عموم مردم در آن مشارکت کرده اند به ثمر نشسته اند.

شعار نویسی، پخش شب‌نامه و تراکت، فعالیت در فضای مجازی و جذب افراد مطمئن افعالی هستند که برای شکل گیری مبارزات ملی و همراه کردن همه اقشار و آحاد جامعه بسیار تأثیرگذار بوده و استارتی برای ایجاد فضای انقلابی در یک جامعه هستند.

اکنون ما نیاز به یک انقلاب به نفع ملت بلوچ را به شدت احساس میکنیم و مبارزات برای حق خواهی و تبدیل آن به مبارزات ملی استارت زده شده است.

برافراشتن پرچم بلوچستان و شعار نویسی و پخش شب‌نامه‌های مبارزاتی در اقصا نقاط مملکت بلوچستان شروع شده و این آغازی برای یک انقلاب بزرگ به نفع ملت بلوچ و تأسیس #دولتملیبلوچستان است.

با پیوستن افراد به مبارزات ملی( #راجی_جهد )، دریایی خروشان از ملتی حق طلب شکل خواهد گرفت که به استعمار نه دهه فارس بر بلوچستان پایان خواهد داد و با تشکیل دولتی مدرن براساس قانون و شایسته سالاری پنجره هایی جدید از توسعه و پیشرفت بر روی ملت بلوچ گشوده خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید