باز نشر مطلب افشاگرانه سهاب مربوط فوریه 2019

آغاز اجرای طرح برجسته کردن بلوچستان شرقی به عنوان سرزمین ایرانی توسط ارگان های امنیتی!

اختصاصی/ سهاب به گزارشهای محرمانه ای دست یافته که بنابر آن حکومت ایران طرحی به عنوان “بلوچستان شرقی سرزمین ایرانی” آغاز کرده است.

هدف این طرح این است که بلوچستان شرقی که در حکومت پاکستان است را “سرزمین ایرانی” معرفی کنند.

این طرح تلاش دارد برای رسیدن به هدف خود “احساسات بلوچها و ایرانیان” را نسبت به آنچه از آن به عنوان “جنایات پاکستان در حق بلوچها” عنوان کردند را تحریک کند.

این طرح پس از آن آغاز شد که عربستان سعودی اعلام کرد که 10 میلیارد دلار در بندر گوادر بلوچستان پاکستان برای صنعت پتروشیمی و استخراج نفت سرمایه گذاری می کند.

گوادر بیخ گوش ایران و در نزدیکی مرزهای ایران است و ایران تصور میکند این سرمایه گذاری سنگین عربستان سعودی منجر به حمایت گروه های مخالف حکومت ایران در بلوچستان پاکستان علیه ایران می شود.

فاز اول اجرای این طرح از شبکه های مجازی و با انتشار کلیپ های مختلف و چه بسا استفاده از افراد فعال در حوزه ملی و علیه عربستان سعودی در بلوچستان آغاز شده است.

گفته شده که بخش سایبری سپاه و وزارت اطلاعات روند اجرای این طرح را به دست دارند.

دیدگاهتان را بنویسید