برافراشتن پرچم بلوچستان وظیفه ماست

▪️برای برافراشتن پرچم بلوچستان که نشانی از هویت ماست چکار باید کنیم؟

۱. کسانی که خیاطی بلد اند یا کسی دور و برشان دارند که بلد است، پارچه ها را تهیه کنند و پرچم را بدوزند.

۲. کسانی که بلد نیستند و دور و برشان کسی نیست خیاطی بلد باشد پارچه ها را بخرند و بدهند که یک خیاط بدوزد.

۳. میتوانند از سازندگان پرچم در شهرهای دیگر استفاده کنند. مثلا پهره ای از چابهار و دزاب و بالعکس به فروشگاه هایی مراجعه کنید که کارشان تهیه پرچم است. یا جاهایی که در کار چاپ روی اشیا و پارچه ها هستند میتوانند انجام دهند.

۴. به هیچ عنوان ممکن نبود پرچم را به شکل حرفه ای نقاشی کنید.

۵. با استفاده از عکس های بزرگی که مربوط به شکستگی دست و پاست… شابلون بسازید و با خرید رنگ فشاری پرچم را روی دیوار های کوچه ها نقاشی کنید. هر چه بزرگتر بهتر

مبارز کسی است که منتظر نمی ماند، خلاقانه عمل میکند.

خانه و زندگی خود را با پرچم بیارایید.

دیدگاهتان را بنویسید