برخی از خصوصیات معلم واقعی و با صلاحیت

معلم واقعی فردی است با پشتکار، فعال و فداکار که از آغازساعت درس در کلاس حضوریافته و آمادگی لازم را برای تدریس داشته باشد۰ معلمِ واقعی و خوب آموزگازی است که به فضـای آموزشی مدرسه معنا داده ولازمه ایجاد یک محیط خوب برای یادگیری و سوادآموزی است۰

معلم خوب ومسئول عـلاوه برامر آموزش و مدیریتِ فعالیتهای درسی به پرورش دانش آموزان نیز توجه دارد۰
چنین معلمـی صلاحیت دارد تا پروسه تحصیلی دانش آموزان را با بردباری از ابتـدای سال تحصیلی تا پایان آن دنبال کند۰

یک معلـمِ خوب و دورنگر می تواند در پایان سال تحصیلی به سادگی ثابت کند که نقش وی مثبت و کارش موفقیت آمیز بوده است مشروط بر اینکه دانش آموزانش سواد کافی برای ارتقا به کلاس بالاتر را داشته باشند۰

بنابراین معیار کیفیت کار هر معلم میزان سواد و آموخته های دانش آموزان است۰ آموخته هایی که از طریق آزمون شفاهی، کتبی ویا بصورت عملی قابل ارزیابی باشند۰

برخی دیگر از خصوصیات یک معلم خوب بدین قرار هستند:
یک معلم خوب و مسئول به حقوق دانش آموزان، انگیزه یادگیری و پیشرفت درسی آنان اهمیت می دهد۰ معلم خوب با رفتار خودش در محیط آموزشی و گذاشتن احترام به وجود و حقوق دیگران ارزشهای انسانی را پاسداری می کند۰

علاوه برویژگیهای فوق معلم خوب باید:

  • در رشته درسی خود تسلط داشته و در آموزاندن ماهر باشد۰
  • اطلاعات عمومی بالا داشته باشد۰
  • متناسب با سواد دانش آموزانش برنامه تدریس داشته باشد۰
  • ابتکار، توان و صلاحیت تدریس داشته باشد۰
  • به تشویق و راهنمایی دانش آموزان اهمیت دهد۰
  • با والدین دانش آموزان ارتباط و همکاری داشته باشد۰
  • به کارش علاقه مند باشد۰
  • درارتباط با دانش آموزان بخصوص در ساعات درس صریح و قابل فهم صحبت کند۰
  • توان و صلاحیت همکاری داشته باشد۰
  • مهربان و فداکار باشد.

(✍️محمد کریم بلوچ )

دیدگاهتان را بنویسید