بلوچستان و جنایات قاسم سلیمانی

قبل از پرداختن به این موضوع لازم است نکته های درباره جنگ ایران و عراق گفته شود چون بسیاری از خدمات او و دفاع از خاک ایران در طول هشت سال جنگ میگویند.

باید دانست که آغازگر و تحریک کننده صدام به جنگ، خمینی بود که با تشویق و تحریک شیعیان عراق علیه صدام شروع کرد و در میانه جنگ بارها و بارها تقاضای صلح را رد کرد و باعث شد تا جوانان بسیاری کشته و اقتصاد نابود شود.

امثال سلیمانی تنها غلام حلقه به گوش خمینی بودند و در جنایات خمینی شریک هستند و در این باره از او بعنوان یک قهرمان یاد کردند خیانتی به مردم جغرافیای ایران و خون جوانان خواهد بود.

و اما جنایات سردار_کودک_کش در بلوچستان

در شروع انقلاب آخوندی وقتی مولانا_عبدالعزیز و دیگر اندیشمندان بلوچ متوجه شدند که توسط خمینی فریب داده شده اند اقداماتی را انجام دادند اما کار از کار گذشته بود و خمینی جای پای خود را محکم کرده بود.

اما با این وجود افرادی همچون حمید نوهتانی و دیگران به پا خاستند تا از حقوق مشروع ملت بلوچ دفاع کنند.

سلیمانی که در آن زمان فرمانده سپاه کرمان بود به مبارزان بلوچ حمله کرد؛ گرچه او در برابر مبارزان در میدان جنگ با وجود داشتن هلی کوپتر و تسلیحات شکست خورد اما بمباران محل سکونت خانواده های مبارزان بلوچ بعنوان برگ سیاهی در کارنامه ننگین قاسم سلیمانی ثبت شد.

ترور مولانا عبدالملک و همراهشان زیر نظر سلیمانی صورت گرفت.

گرچه بظاهر سلیمانی فرمانده سپاه_قدس برای برنامه های خارجی رژیم بود اما او در واقع فرمانده اصلی سپاه_تروریستی ایران بود و همه جنایاتی را که رژیم در سالهای اخیر در بلوچستان مرتکب شده زیر نظر علی خامنه‌ای و فرماندهی مستقیم قاسم_سلیمانی بوده است.

ترورهای علما و فعالین و اعدامها و زندان کردن ها و کشتار سوختبران و طرحهای تصرف بلوچستان و #سواحل_مکران همه زیر نظر سپاه و شخص قاسم سلیمانی صورت گرفته است.

حال که رژیم قصد قهرمان سازی از سلیمانی دارد و عوامل و مزدوران رژیم از فداکاری‌های او میگویند و بازار تسلیت گفتن گرم است لازم بود در این باره نکاتی بیان شود تا ملت بلوچ بداند و آگاه باشد که قاسم سلیمانی چه ظلم ها و جنایاتی را در بلوچستان مرتکب شده است.

هلاکت سلیمانی روند سقوط دیکتاتور را تسریع خواهد کرد اما کسانیکه امروز آب در آسیاب دشمن (رژیم آخوندی) می‌ریزند در فردا براندازی چگونه در چشم مردم نگاه خواهند کرد.

 وقت آن است که از بازی دست کشیده و مبارزه برای براندازی و تحقق حق_حاکمیت_ملی_بلوچ را شروع کنیم چون راهی جز این برای ملت_بلوچ باقی نمانده است.