بلوچستان چرا به اینجا رسید؟

بلوچستانی که روزگارانی سپاه‌های امپراطورهای زمان را در هم میشکست و از آزادی و آزاد منشی خود دفاع مینمود ، چگونه از استیلا و برتری لغزید ؟
این سئوالی بغایت مهم است .

با همه اجحافات روزگار و حملات خرد کننده مغول ها و … ، بلوچستان تا سال 1839 از قدرت های برتر منطقه بود و از همسایگان خود سر و گردنی بالاتر بود . بنحوی که کسی را یارای هجوم به بلوچستان نبود .

در 13 نوامبر 1839 که شاه بلوچستان میر مهراب خان توسط قوای امپراطوری بریتانیا در جنگ رویارو برای آزادی بلوچستان به شهادت رسید ، میتوان گفت ستاره اقبال بلوچستان غروب کرد . جانشینان میر مهراب خان و حکمرانان بعدی بلوچستان نتوانستند ، علل شکست میر مهراب خان را رفع و برای تقویت خود اقدام نمایند .

لشکر بلوچها که عبارت از کشاورزان بسیج شده ، بدون داشتن مهارتهای جنگی و با ابزارهای بسیار بدوی از قبیل شمشیر ، تبر ، نیزه ، تفنگ های ساچمه ای و دپ پر و … در برابر سپاه انگلیس که مسلح به انواع سلاحها ، توپ و ارتشی ورزیده و آماده جنگ بود ، امکان پیروزی نداشت ، اما لشکر شاه مهراب خان تنها به مرداگی نیرویش اتکا داشت که کافی نبود و در میدان مبازه ، هیچکدام به اتفاق شاه مهراب خان بلوچ ، از جانفشانی دریغ نکردند و دشمن را در ابهت فرو بردند و در نهایت شهید شدند.

تا 1839 چنانچه روزی یا روزگاری همسایه ای به بلوچستان تعدی میکرد ، بدون شک زمانی دیگر بلوچ نیز بکرات تعدی بر آن همسایه را اعمال مینمود و آن را بدون چون و چرا حق خود میدانست .
نیروی نظامی و سلاح همسایگان هیچ برتری ای بر سپاه مردم بلوچ نداشت و رمز شکست ناپذیری ملت بلوچ نیز در آن بود .

در قرن هیجده و نوزده که فرنگیان و انگلیسها ملل مشرق را با برتری نظامی ، تسلیحاتی ، و افراد جنگی آموزش دیده و … به انقیاد خود در آوردند ، ملل دیگر تلاش نمودند تا خود را با شرایط جدید وفق بدهند و برای خود ارتش های مدرنی با سلاحهایی مدرن همچون فرنگیان و انگلیس ها ، تحت نظارت فرنگیان و … تدارک ببینند ، اما هیهات که حکمرانان بلوچ به این مسئله نه تنها توجه ننمودند ، بلکه حتی از درک تجهیز قوای اندک خود با سلاحهای پیشرفته و مدرن ( نسبت به‌زمان خود ) عاجز ماندند و این سبب شد تا حکام روباه پیر انگلیس امور سرزمین بلوچستان را بسادگی تمام و کمال در دست بگیرند اما مقاومت خردکننده توده های مردم بلوچ و ضربات سهمگین آنها سبب شد ، برای درهم شکستن این مقاومت و تضعیف قوای یکپارچه ملت بلوچ ، انگلیس ها بلوچستان را به چندین قسمت تقسیم نمایند و اینچنین قوای افغانستان و قوای فارس را برای درهم شکستن مقاومت ملت بلوچ بکمک بطلبند .
بربستر همین نداشتن ارتش مجهز و آموزش دیده بلوچ بود که قوای بیگانه، بسادگی بتوانند استقلال بلوچستان را از مردم بلوچستان باز ستانند .

روزگار آموخته های تلخی دارد . حکام بلوچ نخواستند و نتوانستند یا ندانستند که میبایست از درآمدهای حاصله از مالیات مردم بلوچستان و … حداقل ارتشی برای بلوچستان بسازند و آنرا برای روزهای سخت از هر جهت ( سلاح و مهمات ، آموزش ، تغذیه فکری و بدنی و … ) تغذیه نمایند ، تا روزی مجبور نشوند که ارتش ها و نیروهای مهاجم را تغذیه نموده و یا ارتش های مهاجم نان و دارایی مردم بلوچ را از سفره و جیب آنها ربوده و مالک شوند .

اکنون نیروهای جوان بلوچ باید با توجه به تاریخ نیازهای جامعه امروز را دریابند . دریابند که کار در ارگانهای نظامی و امنیتی و … از اهمیت والایی برخوردار است و برای آن میبایست آگاهانه پیشقدم شد تا روزی بتوان بر اشتباهات سابق فایق آمد و آنرا جبران نمود و بتوانیم باری دیگر به همسایگان و جهانیان بفهمانیم که ملت اسطوره ای بلوچ ، هنوز میتواند اسطوره ساز زمان خود باشد !

جوانان بلوچ نیک بدانند که اگر حتی یک هزارم وسایل جنگی نیروهای اشغالگر در دست جوانان و مدافعان بلوچستان می‌بود ، یا باشد ، بلوچستان را به جهنمی واقعی برای اشغالگران مبدل مینمایند و خواهند نمود که هیچ ، بلکه اندیشه تجاوز و اشغال بلوچستان را از کله های پوک آنها نیزبدر میساختند.

اسناد محرمانه از رده خارج شده دولت بریتانیا سراسر گواه این مسئله هستند که بیگانگان با دستور و حمایت مستقیم و همه جانبه انگلیس توانستند بلوچستان را با سلاحهای ثقیله و دستگاههای مخابراتی آنها و … که عملیات را هماهنگ مینمودند ، و با کشتارهای وحشتناک ، بلوچستان را اشغال نمایند .

امروز جهان متحول شده است و امکان اتحاد و مبارزه جوانان بلوچ در پرتو آگاهی های ملی خویش بیش از پیش فراهم است و قیام های بیشمار ملت بلوچ و تجارب آنها به ما میگوید ، امکان درهم شکستن قلاع استبداد و جنایت غارتگران اشغالگر ، میسر است .

اگر قیام دادشاه یا قیام عبدالمالک ریکی توانست خواب را از چشم جنایتکاران برباید ، امروزه هزاران عبدالمالک ، هزاران دادشاه ، هزاران رحیم زردکوهی و هزاران یعقوب مهرنهاد در صفوف سازمانهای سیاسی ملت بلوچ آماده قیام و جانفشانی برای بدست آوردن حق مسلم خویش که همانا حاکمیت ملت بلوچ بر بلوچستان است ، میباشند .

جوان بلوچ !
مطمئنم که تو هم موفق خواهی شد و هم به آرمانهای مقدس هزاران ساله ملت بلوچ و پدران ، مادران و نیاکان خود که همان سربلندی و آزادی ملت بلوچ است ، جامهء عمل خواهی پوشاند !
آنچه مهم است اینکه مدافعین بلوچستان میبایست آموزش های گوناگون را فرا گیرند و از تمام توان خود در این راه کار بگیرند.
آینده از آن آنان است که در برابر ستم تسلیم نمیشوند !
چرا که :
کوه تلاریں راج چه ، باج نبارت انت کس
اوشت و زانت بیلی ، بیت انت پرتو وَس
کوه ترا بیمانی مزار کوٹ انت
هلک ، تیاب و شهر ، هست هم تئی جَس
سر وتی برز دار همت هم چو روچ
رُژن تئی هکّ انت ، هم تئی دَزرس
بیا وتی ڈیه په ، ساه ءِِ جناں شرتاں
گَں مرادیگ ئے ، سوب پرتو هس
بیا ترا گوانک انت کوه و دشت بیلی
آجویی مهرانی ،ڈیه هم تئی لَس

(✍️کریم بلوچ)

دیدگاهتان را بنویسید