به بلوچ خانه اجاره داده نمیشود!

رفتار‌های نژاد پرستانه و تحقیر آمیز علیه بلوچ در سرزمین خودش نشان از ضعف بلوچ است، ضعفی که در طول نود و دو سال توسط حکومت های استعمار گر پهلوی و آخوندی برای ایجاد آن فکر و سرمایه‌گذاری شده است.

هنوز بلوچستان برای بار سوم تقسیم نشده و نام آن حذف نشده!
هنوز اندک ترسی در دل دشمنان از بلوچ باقی مانده
هنوز هستند شیرمردان و شیرزنان بلوچی که از حق ملت دفاع میکنند
هنوز هستند بیدارانی که از لزوم اتحاد بلوچ سخن میگویند
اما با این وجود غیربومیان در تلاش نشان دادن برتری خود بر ما بلوچها و تصرف کامل بلوچستان و به بردگی گرفتن ما هستند.

میدانی مشکل از کجاست؟
مشکل از سادگی و بی ریایی و مهمان نوازی ماست که با غریبه ها با احترام رفتار کردیم، عزتشان دادیم و آنها را انسان فرض کردیم.
نمی‌دانستیم سادگی و صفا را حماقت ما و زرنگی خود میدانند.

فریب سرداران سپاه را خوردیم و اسلحه خود را بسوی برادرمان بلند کردیم
خود را سرحدی و مکرانی گفتیم و به تمسخر هم روی اوردیم

فریب انتخابات را خوردیم و شعارهای پوچ و توخالی را

بارها عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی پخش گردیده که در آن به صراحت گفته شده که؛” از اجاره خانه به بلوچ و اهل سنت معذوریم”
یک لحظه با خود فکر کن که این سخنان چه معنا و پیامدهایی میتواند داشته باشد و چرا علماء ، نخبگان، روشنفکران بلوچ و آنهایی که بنام بلوچ در تلویزیون سخن میگویند به این نکات توجه نمیکنند.

فراموش نکنیم ترکهای کوچک و ترمیم نکردن آنها باعث شکستن سدهای بزرگ خواهد شد.
و اگر سد هیبت و اقتدار بلوچ بشکند دیگر نه بلوچستان خواهد ماند و نه بلوچی

اکنون که اکثر ساکنین بلوچستان بلوچ هستند اینگونه با رفتار‌های نژاد پرستانه و تحقیر آمیز مواجهه هستیم وای به روزی که میلیونها مهاجر غیر بومی گجر در این سرزمین ساکن شوند!
حتی تصور آن سخت است.

اگر بی تفاوت باشیم و بر دهان‌ها مهر سکوت بزنیم چراغ سبز تقسیم بلوچستان و اینگونه رفتارها را به رژیم و وابستگان او داده‌ایم
پس برای مخالفت و اعتراض به تقسیم بلوچستان از همین الان باید شروع به مبارزه سازمان یافته کرد مبارزاتی که اجازه فکر کردن و طرح تقسیم بلوچستان را به رژیم استعمارگر ندهد و حافظ عزت و غیرت ما باشد

✍ عبیدالله بلوچ

دیدگاهتان را بنویسید