تخریب مصلی اهلسنت پهره و لزوم شکل گیری اعتراضات و حمایت از مولانا طیب ملازهی

تخریب عبادتگاه های مردم و توهین به مقدسات آنان از اعمال شنیعی است که توسط دیکتاتور ها انجام می‌گیرد و تخریب مسجد پهره جنایتی بود که با نقشه مصطفی محامی و همکاری سپاه تروریستی و تایید خامنه‌ای صورت گرفت.

فشار ها از جهات مختلف باعث شد تا اعتراض نسبت به این موضوع در بلوچستان کمرنگ شود.

اما سکوت و عدم واکنش به تخریب مسجد پهره چه عواقبی خواهد داشت؟

سکوت ما سبب خواهد شد تا محامی و سپاه جرأت بیشتری پیدا کرده و دست به تخریب ها و دستگیری تعداد بیشتری از علما زده و فضای خفقان در بلوچستان را شدیدتر کرده و راه را برای تقسیم استان هموار کنند.

 دشمن عملکردها و واکنش های ما را بررسی میکند و نسبت به آن گام بعدی را بر میدارد پس واکنش ما در فضای مجازی و شهرهای دیگر مملکت بلوچستان و شهر پهره از اهمیت بالایی برخوردار است.

اعتراضات به تخریب مسجد پهره در شهرهای دیگر با شعار نویسی و ایجاد راهبندان و در پهره با حضور در مسجد نور  باید پررنگ شود وگرنه گام و ضربه  بعدی رژیم علیه ملت بلوچ بسیار مهلک خواهد بود. 

منتظر رهبر ماندن در فضای خفقان موجود اشتباهی بزرگ است که ما را با خطرات زیادی روبرو خواهد کرد.

هر یک از ما باید یک رهبر باشد، برنامه‌ریزی کنیم و به هر نحو ممکن اعتراض خود را نشان دهیم.

سکوت و عدم واکنش به جنایات رژیم آخوندی مرگ خاموش ملت بلوچ را در پی خواهد داشت.