خامنه ای بلوچ ها را سوخت بر کرد

به تازگی مجتبی بامری امام جمعه سراوان گفته  که سوختبری  معیشت کثیف است

آقای بامری بلوچ ها سوخت بر مادر زاد نیستند اندیشه نان آنها را به سوخت بری وا داشته است 

هم اکنون ده هزار بلوچ در کشور ها مختلف سکونت دارند که هیچ کدام از آنها نه تنها به سوخت بری مشغول نیستند بلکه بسیاری از آنان نظیر ساره امیری موفق به طی بالا ترین مدارج ترقی شده اند 

عمان یکی از کشور های حوزه خلیج فارس هم اکنون میزبان هزاران بلوچ است و با توجه به هم سایه گی  این کشور با یمن و نیز چند برابری قیمت بنزین در یمن نسبت به عمان انگیزه کافی برای  سوخت بری موجود است اما هیچ یک از بلوچ های عمان سوخت بری نمی کنند 

بلکه این علی خامنه ای است که بغض و نفرتش نسبت به ملیت بلوچ آنها را به سوخت بری وادار کرده است؛

علی خامنه ای با چهل سال دشمنی زرگری با امریکا و  استکبار سبب تحمیل الام بسیاری بر ملت بلوچ گشته است .

کاهش ارزش پول ملی ،رکود اقتصادی،بیکاری و تبعات بسیاری که پیامد دشمنی  آقای خامنه ای با امریکاست وتاوانش را ملت بلوچ باید پس دهند. 

آقای خامنه ای با خروج میلیارد ها دلار ارز برای گسترش تروریزم ضربات مهلک و جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد کشور وارد کرده است که ملت بلوچ نیز از  تبعات آن در امان نمانده اند  و می شود گفت سوختبران بر خلاف علی خامنه ای که بزرگترین  قاچاق چی ارز محسوب میشود توانسته اند  با سوخت بری ارز بسیاری از کشور پاکستان وارد بلوچستان کنند و اندکی بازار را  رونق بخشند .

آقای خامنه ای با اهمال کاری در توسعه زیرساخت های بلوچستان طی چهل سال گذشته سبب فراری دادن میلیارد ها تومان سرمایه بخش خصوصی از بلوچستان گشته است.

آقای خامنه ای با غارت معادن و گنجینه های بلوچستان و صرف آنان برای گسترش ایدئولوژی خود منجر به نا امیدی هزاران تن از مردم بلوچستان شده است 

آقای خامنه ای و سپاه پاسداران با اختلاف افکنی میان اقوام  و نیز ارائه تصویری خشن از قوم بلوچ در صدا و سیما راه را برای  ورود هر گونه  سرمایه به بلوچستان بسته اند.

آقای خامنه ای با بستن مرز و بازارچه های مرزی،اجاره دادن دریا به کشتی های ترال …در صدد بستن معدود راه های معیشت حلال مردم بلوچستان شده است. 

آقای خامنه ای با واگزاری بسیاری از مشاغل دولتی بلوچستان به غیر بومیان سبب بیکاری هزاران تن از فرزندان بلوچستان شده است.

آقای بامری عمر رض در زمان قحطی مجازات قطع دست سارق را لغو کرد 

چگونه است که تو و علی خامنه ای خود مسبب اصلی قحطی بزرگ در بلوچستان هستید و سال هاست تلاش کرده اید تا تک تک راه های ارتزاق مردم را ببندید  هم زمان مردم را از سوخت بری هم منع می کنید؟

می شود بگوئید این مردم از کجا ارتزاق کنند؟

آقای بامری اما آنچه که معادلات تو و علی خامنه را بر هم زد غیرت جوانان بلوچ است که از میان گلوله های دژخیمان رژیم غاصب علی خامنه ای راه خود را می گشایند تا دست گدایی به سوی کسی دراز نکنند

و امام آقای بامری حکومت علی خامنه ای اگر برای ما نان داشت برای تو که آب داشت 

دلگان و جلگه هاشم مملو است موتور های آب و زمین های کشاورزی چند ده هکتاری که علی خامنه ای به آقای مجتبی بامری و دیگر مزدوران آنجا پیشکش کرده است 

تا علاوه بر اینکه ضربات جبران ناپذیری به سفره های آب زیر زمینی آن منطقه وارد کنند بتوانند در آمد های میلیاردی کسب کنند و هم چنین  هزاران لیتر سهمیه گازوییل خود را بفروشند و سپس پشت منبر سوخت بری را شغل کثیف معرفی کنند.

نوشته از امیر بلوچ