دست نوشته هایی برای ازادی عبدلله بزرگزاده از دولت ترکیه

▪️دست نوشته های مختلف از ملت بلوچ در حمایت از عبدالله بزرگزاده و درخواست از ترکیه برای آزادی او.

بیاید ما نیز با او همراهی کنیم و از ترکیه بخواهیم عبدالله را باز نگرداند.

این جمله به زبان ترکی را بنویسید و با گرفتنش در مقابل صورتتان عکس بفرستید پیش از آنکه دیر شود صدایمان را به آنها برسانیم:👇

Saygıdeğer Türkiye Cumhuriyeti, Perişanız, Lütfen abdullahı İrana geri göndermeyin

یعنی: دولت محترم ترکیه، نگرانیم، عبدالله را به ایران دیپورت نکنید.

عبدالله هم اکنون در بازداشتگاه دیپورتی (اخراجی) های شهر آنکارای ترکیه است. زمان را از دست ندهیم.

آزادیبرایعبدالله

T.me/sahabbalochistan

دیدگاهتان را بنویسید