دهمرده و شهریاری ابوجهل های زمان!

نمایندگان غیربلوچ مجلس درحال تلاش برای تصویب طرح تقسیم بلوچستان هستند و بر اجرای آن پافشاری  میکنند

اما چرا  باوجود اینکه

۱_اکثریت جمعیت استان را بلوچها تشکیل میدهند و ۹۹/۹۹ درصد ملت بلوچ با اجرای این طرح مخالف هستند و آن را منافی منافع ملی خود میدانند

۲_ جیب دولت خالی و تصویب و اجرای این طرح نیاز به تشکیلات منابع انسانی و ساخت مکان برای ادارات و تخصیص بودجه هنگفت دارد

این افراد همچنان بر موضع ناصواب کینه‌توزانه خود اصرار دارند جای بحث دارد.

با بررسی گفتار و عملکردهای دهمرده و شهریاری از شروع بر سر قدرت آمدن میتوان به دو نکته در وجود آنها اشاره کرد،

جهالت و عناد

اینان جاهلند و ابوجهل های زمان و به هیچ عنوان دلایل عقلی مخالفت  مردم  با این طرح را  نه درک کرده و نه قبول میکنند و همچنین اینان انسان های کم ارزش و بی شخصیت هستند که پس از نشستن بر مسند قدرت به جای اینکه قدردان بلوچ بخاطر مهمان نوازی و رفتار انسانی با پدربزرگانشان باشند شروع به عقده گشایی و دشمنی با ملت بلوچ کردند.

عناد این جماعت قابل درک نیست و بزرگترین دلیل بر دشمنی آنها با ما نشانه گرفتن هویت و سرزمین ملت بلوچ است.

اما باید به اینان گفت که تاریخ افراد قدرتمندتری از شما به چشم دیده اما همه آنها بعلت عناد با انسانیت بدنام شده و کسی حاضر به گرفتن نام آنها نیست.

شما که اکنون با پاچه خواری توانسته اید خود را به رژیمی نزدیک کنید که دشمن ملت بلوچ است پس از سقوط آن چه خواهید کرد؟

ما و شما خواهیم ماند و سیل تف هایی که به صورت‌تان روان خواهد شد.

هر کمالی را زوالی و هر زوالی را کمالیست، پس به قدرت امروز مست نشوید که آینده‌ای تاریک برایتان میبینم.

کاری نکنید که نسل های آینده تان از کردار امروزتان شرمسار شوند

شما اگر کمی وجدان در وجودتان باقی باشد بجای تقسیم استان به دنبال بودجه ای می‌رفتید تا جان کودکان را از غرق شدن در هوتک ها و  مادران باردار و بیماران را نجات دهید و جاده‌ای غیراستاندارد را از نو میساختید.

برای اینان دو آرزو میتوان کرد یا اینکه در رنج خودپرستی بمیرند یا اینکه شعورشان بیدار شده و در راه انسانی گام برداشته و دست از دشمنی بی‌دلیل با ملت بلوچ بردارند

نوشته از محمداعظم بلوچ