راسیسم ( نژادپرستی ) و جرمهای راسیستی

▪️راسیسم ( نژادپرستی ) و جرمهای راسیستی

راسیسم (rasismi) به این معنی است که گروهی از انسان ها یا شخصی که به چنین گروهی تعلق دارد، به دلیل مثلاً پیشینه قومی و نژادی و ملی، رنگ پوست، ملیت، فرهنگ، زبان مادری یا مذهب، از دیگران بدتر محسوب گردد.

جرم راسیستی به معنی جرمی است که عامل آن به دلیل راسیستی مرتکب آن شده است. جرم راسیستی می تواند مثلاً خشونت، توهین، تبعیض، تهدید، اذیت و آزار یا وارد آوردن خسارت باشد.

نژادپرستی در بسیاری از کشورها همچون فنلاند، جرم محسوب میشود و فرد می‌تواند از رفتارهای نژادپرستانه افراد به پلیس شکایت کند اما در ایران نژادپرستی رنگ قانونی دارد و در رادیو و تلویزیون نیز ترویج میشود.

رضاخان بنیانگذار نژادپرستی نوین در ایران است و بعد از او نیز برای برتر نشان دادن آریایی های کولی که بعداً کت و شلوار پوشیدند فعالیت های بسیاری صورت گرفت و نتیجه ای که امروز میتوان آن را دید اینست که یک فارس خود را برتر دانسته و دیگران را حقیر

اما در حقیقت حقیر کسی است که دیگران را حقیر بداند و تکبر داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید