ساعت صفر ، خداحافظی المان با نژادپرستی

▪️ساعت صفر

هشتم ماه مه، روز شکست کامل حکومت فاشیست نازی و روز رهایی ملت آلمان است یا آن‌چنان‌که مجلس ایالتی برلین در ۲۰۰۵ اعلام کرد، روز دموکراسی آلمان.

۷۵ سال پیش در چنین روزی، نيرو‌هاى متفقين، ورماخت یا همان ارتش حکومت آلمان نازی را مجبور به تسلیم بی قیدوشرط کردند و جنگ جهانی دوم پایان یافت.

آلمان در دوران پس از سقوط نازی‌ها با مشکلات و مصائب بسیار روبه‌رو بود.
شروعی دوباره برای کشوری که طی چند سال جز آشوب و کشتار، دستاوردی برای مردم جهان نداشت ابداً‌ساده نبود و بدون قطع پیوند با گذشته شوم تاریخی ناممکن به نظر می‌رسید.

در فرهنگ و زبان آلمان پس از جنگ جهانی دوم، مفهومی وجود دارد به نام Stunde Null (ساعت صفر) که بر اساس آن تمام تنظیمات کشور و قراردادهای اجتماعی و سیاسی به‌کلی از شرایط رژیم قبلی جدا شد.

بر اساس این مفهوم نیمه‌شب هشتم ماه مه سال ۱۹۴۵ زمانی است که حلقه زنجیر پیوند فرهنگی عاطفی سیاسی آلمان با تمام فجایع و خاطرات دوران حکومت وحشت نازی‌ها قطع می‌شود و آلمان برای ساخت کشوری پیشرفته، توسعه‌یافته، قانونمند و آزاد آماده می‌شود.

مقصود از ساعت صفر این است که هیچ میراثی از آن دوران وحشت به دوره جدید منتقل نشود و این میراث معیوب یک بار برای همیشه نابود شود.

و امروز آلمان به کشور متمدن و پیشرفته مبدل شده است و به به فاشیست ها اجازه فعالیت داده نمیشود تا روح انسانیت را آزرده نکنند.

غرب هفت دهه قبل با فاشیسم خداحافظی کرد اما اینکه چرا ایرانیان فارس هنوز به دنبال افکار فاشیستی رضامیرپنج هستند و به جعلیات آن زمان استناد و از دوران پهلوی بعنوان دوران تحول یاد میکنند بسیار پرسش برانگیز است و جای بحث دارد!

آیا اینان در سال ۲۰۲۰ هم هنوز به این درجه از درک، شعور و انسانیت نرسیده اند که باید با جعلیات و افکار فاشیستی خداحافظی کرده و دست از سلطه گری بردارند؟

آیا ایران دوباره تجربه تلخ نه دهه را شاهد خواهد بود و بار دیگر به بهانه‌ی حفظ تمامیت ارضی خون هزاران انسان دیگر ریخته خواهد شد یا مبارزه ملل تحت ستم جواب داده و ممالک هر ملت دوباره و براساس مرزهای قبل از سال ۱۳۰۷ شمسی احیا خواهد شد؟