سبعانه ترین فتوی فقیهانه خمینی در تابستان سال ٦٧ ثبت تاریخ شد.

▪سبعانه ترین فتوی فقیهانه خمینی در تابستان سال ٦٧ ثبت تاریخ شد.

خمینی ، بنیانگذار حکومت جمهوری اسلامی در ایران، آمر و مسؤل کشتار دگراندیشان و مخالفان سیاسی و عقیدتی حکومت اسلامی ست ، فقیه و مفتی ای که با خدعه به قدرت رسید و با رعب و کشتار قدرت و حیات حکومت اش را حفظ کرد.

خمینی از همان آغاز زمامداری سیاسی فرمان کشتار دگراندیشان و مخالفان سیاسی و عقیدتی صادر و تکلیف شرعی اش را آغاز کرد.
کشتار رسمی و حکومتی دگراندیشان و مخالفان این موجود و حکومت اش از پشت بام مدرسه ای که مقر حکومتی اش بود آغاز شد وبه دستور او به کردستان و گنبد و بندر انزلی و سایر مناطق ایران گسترانیده شد و بلوچستان نیز در امان نماند.

همین ویژگی نیز در رابطه با کشتار دگراندیشان و مخالفان حکومت اسلامی در خارج از مرزهای جغرافیایی کشور وجود داشت .
فرمان خمینی به شکل یک حکم حکومتی از دهان صادق خلخالی بیرون ریخت و خلخالی در سال 1358 لیستی از مخالفان حکومت که می بایست در خارج از کشور ترور می شدند، صادر کرد.
و بعدها هاشمی رفسنجانی، ولایتی ، فلاحیان، سعید امامی و… راه قاضی القضات روان پریش و جنایتکار را ادامه دادند.

درکشتارهای دهه 60 به عنوان نماد یکی از ضد بشری ترین نوع رفتار با دگراندیشان و مخالفان سیاسی و عقیدتی و کشتار سبعانه ی آنان خمینی آشکارا نقش آمریت داشت.

او بارها این جنایت های هولناک را تایید کرد و خواستار ریختن خون بیشتر شد، اما موجوداتی چون اسدالله لاجوردی و آیت الله گیلانی نام هایی شدند که روی نام و نقش خمینی سایه انداختند.

اثر انگشت و فکر خمینی را در کشتار هایی که گروه های فشار و کشتار حکومت اسلامی ( امثال شاهین انقلاب، قنات، شیت، فداییان اسلام ناب محمدی و….) مرتکب شده اند، و نیز کشتار قربانیان ستمگری ها و بی عدالتی های قضایی، اقتصادی و اجتماعی می توان دید.
در این میانه اما کشتار بزرگ تابستان سال 67 نقش این فقیه و مفتی و اسلام فقاهتی اش را عریان پیشاروی نه فقط مردم بلکه جهانیان قرار داده است.

در تاریخ فتاوی بسیاری از سوی مغان و هیربدان و فقیهان و مفتی یان از خدا بیخبر، به بهانه های رنگارنگ در رابطه با کشتار دگراندیشان و مخالفان سیاسی و عقیدتی شان صادر شده است اما تردیدی نیست که فتوای تابستان سال 67 آیت الله خمینی به عنوان یکی ازبهیمی ترین ،هولناک ترین و شرم آورترین فتاوی به آن فتاوی الصاق شده است.

تابستان سال 67 آیت الله خمینی با مکتوب کردن فتوی کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی ،سبعیت نمونه واری ثبت تاریخ بشری کرد.
پرونده خمینی که حداقل در پنج کشتار از کشتارهای شش گانه ی دگراندیشان و مخالفان سیاسی و عقیدتی حکومت اسلامی نقش آمر و مفتی ایفا کرد، زخم باز ِ پیکره ی انسان و انسانیت است.

دیدگاهتان را بنویسید