سرگذشت تلخ هنرمندان بلوچ در فقدان دولت ملی بلوچستان

▪سرگذشت تلخ هنرمندان بلوچ در فقدان دولت ملی بلوچستان

مهتاب نوروزی شامگاه جمعه ۲۴ تیر ۱۳۹۱ در زادگاهش روستای قاسم‌آباد در هفت‌کیلومتری بمپور در سن ۷۸ سالگی درگذشت.

اگر به کاخ سعدآباد رفته باشی، لباس آبی و سپید سوزن دوزی شده‌ای را دیده‌ای که یک روز از آن فرح پهلوی بوده؛ این لباس را زنی، سوزن‌دوزی کرده که در نهایت فقر و بدبختی و در روستای قاسم‌آباد، در هفت کیلومتری بمپور به سمت غرب زندگی می‌کرد.

 هنرمندی که همه عمر و جوانی خود را صرف سوزن‌دوزی کرد و تنها سه سال پایانی عمرش از امکانات بیمه و سازمان تامین اجتماعی آن هم درحدی شکم خود و فرزندانش از نان خشکی سیر شود بهره برد.

هنرمندی بلوچی که لباس زنان دربار محمدرضا #پهلوی را سوزندوزی میکرد و جمهوری اسلامی برای کسب نام از هنر او سواستفاده میکرد در نهایت محرومیت از دنیا رفت.

در رژیم های سلطه گر تنها از هنر و استعداد بلوچ برای بلند کردن نام ایران استفاده شده و هیچ بهره ای به صاحبان هنر و استعداد نرسیده است.

بدانید و آگاه باشید تا زمانی که ما ملت بلوچ دولت ملی خود را نداشته باشیم سرمایه های ما غارت شده و هنر و استعداد فرزندان بلوچستان بنام غیربومیان ثبت و ضبط خواهد شد.

بیاییم برای رسیدن به بزرگترین وسیله احقاق حق یعنی تشکیل #دولتملیبلوچستان در مملکت بلوچستان در کنار هم مبارزه کنیم و این رویا را به واقعیت تبدیل کنیم

دیدگاهتان را بنویسید