سند جنایت جمهوری اسلامی ایران علیه بلوچ

سند “توسعه استان سیستان و بلوچستان” بدستور علی خامنه ای برای ادامه حذف سیستماتیک و قتل عام مردم بلوچ در دستور کار سپاه تروریستی، ادارات دولتی، فرقه حاکم در تهران و حتی نیروهای افراطی زابلی قرار دارد.

در راستای عملی کردن همین طرح فاشیستی است که گجر و نیروهایش بطور مستقیم و غیر مستقیم بجان و مال ملت بلوچ افتاده و در حال سرازیر کردن چند میلیون غیربومی غارتگر به طرف بنادر و سواحل بلوچستان هستند۰

در حالیکه آخوندها، طلبه ها، میدیای رسمی و نیمه رسمی، بلندگوهای حسینیه ها، حوزه ها و منابرو مساجد در شهرها و مناطق فارس نشین برای افزایش جمعیت تبلیغ می کنند وحتی مراجع تقلیدشان از دولت می خواهند تا مقدمات ازدیاد جمعیت را برایشان فراهم کند سیاست رژیم در بلوچستان اشغالی بر کشتار، کنترل جمعیت، “کاهش میزان باروری وکاهش رشد طبیعی جمعیت” ملت بلوچ استوار است۰

علاوه بر کشتار وسیعی که نیروهای گجر در چهل سال گذشته بطور مستقیم و غیر مستقیم در مملکت بلوچستان براه انداخته اند حالا با در دست داشتن سند فاشیستی “توسعه استان سیستان و بلوچستان” از رشد جمعیت ملت بلوچ عمدا و بطور سیستماتیک جلوگیری می کنند۰

زنده زنده سوزاندن جوانان بلوچ، کشتار وسیع در جاده های غیر استاندارد، اعدامهای انتقام جویانه، قتل عام مردان چند روستا در سرحد زمین، برچیدن خدمات درمانی و بهداشتی در کل اقلیم بلوچستان ( بیماران بلوچ مجبور هستند جهت مداوا به یزد، شیراز، تهران، مشهد، کرمان و اصفهان مسافرت کنند۰ برخورد نژادپرستانه و تحقیر آمیز در شهرهای نامبرده مشکل بزرگ دیگری است که بیماران بلوچ با آن مواجه هستند۰) ، پخش ویروس اچ. آی. وی در شوروک، درگس و سوران، گسترش فقر و گرسنگی، تاراج سرمایه های ملی بلوچستان، تخریب خانه های مردم بلوچ، کوچ دادن اجباری هزاران بلوچ از مناطق ساحلی، غصب منازل مسکونی و زمینهای مردم، اجرای طرح ضدبشری تصرف سواحـل مَکُّـــــران و کشتار کودکان بلوچ و … نشانگر آن است که اشغالگران گجر و رهبرشان خامنه ای فاشیست سالها قبل از تهیه و تصویب سند فاشیستی “توسعه استان سیستان و بلوچستان” به قتل عام تدریجی ملت بلوچ و جنایات هولناکی بر علیه بشریت مرتکب شده اند۰

سکوت ملت فارس و بخصوص اپوزیسیون مرکزگرا در مقابل این سند فاشیستی و جنایات ضدبشری خامنه ای در بلوچستان جای نگرانی دارد و مغایر با ارزشهای انسانی و بدور از دنیای متمدن بشری است۰

این سکوت مرگبار زنگ خطری است که باید آنرا جدّی گرفت و برای دفاع از موجودیت ملی خویش و دفاع از حق حیات مبارزات خویش را گسترده تر و سازمان یافته تر از قبل به پیش ببریم۰

بدون هیچ شکی فاشیسم فرقه ای حاکم و سرکرده آن همانند دیکتاتورهای دگر رفتنی هستند و جایشان در زباله دانی تاریخ است و ملت مقاوم بلوچ ماندنی است۰

محمد کریم بلوچ

دیدگاهتان را بنویسید