سپاه تروریستی مرگ خاموش شهروندان بلوچ

اعدام، چیزی که امروزه به آن به دید آویزان شدن یک فرد از طناب دار و پایان زندگی دنیا دیده می‌شود، اما در واقع این اعدام ها در کشور های دیکتاتوری مثل ایران مسکوت کردن شهروندان حق طلب دیده میشود.

حاکمیت دیکتاتور با اجرای طرح های به وسیله اورگان تروریستی سپاه پاسداران در بلوچستان میخواهد اوج وقاحت خود را نشان می‌دهد.

در ایران و بالخصوص در بلوچستان هر آن شخصی که حق طلبی در خصوص حقوق شهروندی خود داشته باشد با تهدید و اَنگ هایی چون معاند نظام یا تبلیغ علیه نظام دستگیر و یا با حکم افساد فی الارض و دشمن سپاه پاسداران اعدام می‌شود.

امروز شنیدم که  فعال مذهبی بنام عبدالحمید میربلوچزهی بعد از حکم پانزده سال زندانی بطور ناگهانی اعدام شد بعد، تحقیق از اطرافیانش متوجه شدیم که سپاه پاسداران بعنوان شاکی ایستاده و بخاطر کشته شدن یک افسر سپاهی به دست خودشان در مه گس (مهرستان) فعالان مذهبی را که عبدالحمید هم در لیست آنها بود گناهکار و به اعدام محکوم کرده و به دار کشیده اند.

بله این همان سپاه پاسدارانی است که با شعار امنیت برای مردم و جوانان بلوچ آمده بود،

با اجرای طرح های عشایر، دلیرمردان بلوچ، بسیج دست رزمی، گردان های قومی و قبیله ای و مسلح کردن مردم و به جان هم انداختن اقوام شریف بلوچ باعث اختلافات و کشتار شدید  شد و هر آنکسی که مردم را از تلاش شوم این ارگان و حاکمیت و حق طلبی آگاه کند صدایش را به هر طریقی(پرونده سازی_یا اعدام )خفه می‌کنند.

اما ای جوان امروز، عبدالحمید میربلوچزهی رفت فردا من و شما یا برادر من و شما خواهند رفت.

پس دست رد به این ارگان بزنیم و دربرابر آن سکوت نکنیم و نگذاریم این ارگان تروریستی با اَنگ هایی من و شما را به اعدام برساند.

بیاییم با ایستادن در مقابل خواسته های شوم آنها درس ایستادگی و شجاعت به جهانیان بیاموزیم.

به امید روزی که بلوچستان به دست بلوچ ها اداره شود، به امید صلح در تمامی دنیا، جایی که هیچ دیکتاتوری نباشد.

نوشته از میرچاکر بلوچ