شباهت زیاد مارک پرچم ایران به مارک دین سیک ها

پدر خمینی که نام وی مصطفی هندی زاده است پیشنه وی به فردی هندی به نام “حامد جلال” بر می گردد که در شرکت بنزین انگلیسی ها در بمبئی هند کار می کرد . پدر خمینی مصطفی با دختر میرزا احمد خنصری ازدواج کرد که گفته می شود مأمور اطلاعات انگلیس بوده است نام مستعار خمینی بعداً به محل تولد وی “شهر خمین” در ایران منسوب شد .

ویلیام ریچارد ویلیامسون افسر اطلاعاتی انگلیس با خانواده خمینی رابطه عالی داشت که بعدا اسلام خود را اعلام کرده و نام خود را به “حاج عبدالله الزبیر” تغییر داد . ویلیام مسئول روابط عمومی شرکت بنزین انگلیس در ایران بود که توسط کریستولم آرچی سرهنگ انگلیسی منصوب شده بود .

دکتر اسرائیلی رونین برگمان نویسنده کتاب “جنگ مخفی با ایران” می گوید : بی بی سی در به تصویب رساندن خمینی نقش مهمی داشته که اجازه پخش سخنرانی های او را داد آن ها می خواستند یک مارک جدید اسلامی بسازند این مارکی است که از طریق آن ایران را به کشوری برای جذب جنبش های اسلامی( شیعه ) تبدیل ساختند .

خمینی سخنرانی و برنامه های خود را در ایران از طریق بی بی سی به زبان فارسی منتشر می کرد و به همین دلیل بی بی سی در بازاریابی و تبلیغ آن نقش مهمی داشته است

با توجه به کتاب “یک قرن جنگ : سیاست های نفتی آنگلو آمریکایی و نظم نوین جهانی” دولت کارتر تصمیماتی گرفته و سیاست های خود را در قبال ایران در سال 1978 تغییر داد و از گروه متخصصان “بیلدبرگ” به دلایل مختلف خواست طرحی را برای تغییر شاه تهیه کنند که مهمترین آنها گرایش شاه به سیستم سوسیالیستی و رابطه نزدیک او با مصر بود .

آنچه در مورد خمینی و خاندان هندی او جالب است این است که مارکی که خمینی در پرچم ایران قرار داده است شبیه به مارک پیروان دین سیک است .

(✍🏻حسام الدین بلوچ )

دیدگاهتان را بنویسید