شرکت در مراسم حکومتی و راهپیمایی های نمایشی ۲۲ بهمن یعنی پشت کردن به ملت بلوچ

۲۲بهمن امسال روز شرمساری دیکتاتور علی خامنه‌ای خواهد بود.

دلایل بسیاری وجود دارد تا هیچ یک از ما در این این نمایش مضحک شرکت نکنند و نه بگویند به چهل و دو سال ظلم و جنایت.

آنانی که روز ۲۲ بهمن خود را بازیچه دست زابلی های ولایی و …‌قرار میدهند و در مقابل دوربین از خامنه‌ای جنایتکار و رژیم فاسدش دفاع کنند به یقین در نگاه ملت بلوچ تحقیر خواهند شد.

درخواست جوانان مبارز از علما، سرداران و نخبگان بلوچ اینست که بخاطر خون های ریخته شده و جوانان اعدامی و زنان و کودکان بلوچ  در این نمایش  شرکت نکنند.