شعار نویسی جوانان مبارز بلوچ

خامنه‌ای مسئول مستقیم همه جنایات در بلوچستان است چون  این سرزمین توسط سپاه و مزدوران زیر نظر او به مانند یک مستعمره اداره میشود.

برای سرنگون کردن رژیم سفاک آخوندی و احیای دولت ملی بلوچستان در مملکت بلوچستان با ما همراه باشید

دیدگاهتان را بنویسید