شیعه یا سنی بودن این کودکان در رفع محرومیت آنها چه تاثیری خواهد داشت؟

در روزهای اخیر ویدئویی از مناطق بلوچ‌نشین پخش شد که کودکان پرچم یا حسین برداشته و فریاد سرمی‌دهند و عده‌ای سرباز ولایت این کارناوال را هدایت میکنند.

سالهاست که گروه های جهادی وابسته به حوزه های علمیه حکومتی در مناطق محروم مشغول تبلیغ مذهب ولی فقیه هستند و توانسته اند تا افرادی را جذب کنند.
اما سوال اینجاست که با شیعه بودن یا شدن این مردم فقیر، محرومیت آنها رفع شده و نگاه حکومت بر آنها نگاهی انسانی شده است؟

با یک بررسی ساده می‌توان گفت که مناطق محروم بلوچ نشین باوجود شیعه بودن در وضعیتی بمراتب بدتر قرار دارند و حکومت آخوندی هرگز سعی در رفع مشکلات آنها نداشته بلکه با توزیع یک پلاستیک مواد غذایی و تبلیغات گسترده درباره این کمک رسانی عملا عزت نفس این مردم را زیر سوال برده است.

مشکلات ملت بلوچ با شیعه و یا ولایتمدار بودن رفع نخواهد شد چون نگاه بر بلوچ نگاهی استعماری است و حذف و تضعیف بلوچ از زمان #پهلوی تا کنون جز برنامه‌ها و سیاست‌ها بوده است.

استعمارگران سرزمین زرخیز مملکت بلوچستان را میخواهند و همه سیاست ها برای غلام و برده ماندن بلوچ اجرا میشود و برای این جماعت سلطه گر شیعه یا سنی بودن من و تو فرقی نمیکند.

اکنون زمان آن رسیده که ملت بلوچ اعم از شیعه و سنی و هر مذهب و آیین دیگر برای ساختن دولت ملی بلوچستان و اخراج استعمارگران درکنار هم باشند و بیش از این فریب نقشه های تفرقه افکنانه دشمن را نخورند.

ما چه شیعه باشیم و چه سنی از یک خون، گوشت و پوست هستیم و منافع ملی ما در تضاد با استعمارگران است.

پس همه با هم پیش بسوی احیای دولت ملی بلوچستان در مملکت بلوچستان

دیدگاهتان را بنویسید