طرح امنیتی ایران برای نفوذ در بلوچستان شرقی

این مطلب «مراجعه به عکس» نیز به تازگی مرداد نود و نه، منتشر شده است، و می توانید گزارشی که سهاب قریب به یک سال و هشت ماه پیش در مورد این سیاست ایران منتشر کرده بود را بهتر درک کنید.

سهاب گزارش امنیتی دریافت کرده بود که ایران فعالانی از بلوچهای مغربی «بلوچهای ایران» را احضار کرده و از آنها خواسته که بلوچستان شرقی «بلوچستان پاکستان» را مال ایران و آریایی خوانده و از این طریق جنایتهای ارتش پاکستان را محکوم کنند و از عموم ایرانی ها بعلاوه بلوچها بخواهند که علیه جنایت پاکستان وارد عمل شوند اما در عمل با هدایت ایران!

میدانیم که رژیم ایران به دنبال احیای امپراتوری صفوی خود است و این کار را از طریق شیعیان و به طور کلی اپوزیسیون ها در کشورهای همسایه خود انجام میدهد یعنی نفوذ کرده و در نهایت کنترل آن منطقه را به دست میگیرد مثلا با حمایت از هزاره های افغانستان، شیعیان عراق، بحرین، علوی های سوریه، شیعیان اذربایجان ، سنی های غزه و شیعیان حوثی یمن برای نفوذ ایران در آن کشورها بهره برده می شود.

همین سیاست را هم از طریق شیعیان پاکستان دنبال کرده است،امادر سالهای اخیر پس از اعلام طرح سرمایه گذاری عربستان در گوادر احساس خطر کرده و میخواهد ازبلوچها برای ضربه زدن به آنها استفاده کند.

یکی از راه های رژیم استفاده از احساسات به شکل کنترل شده و هدفمند برای پیشبرد اهدافش در منطقه ای بخصوص است. به عنوان مثال قضیه مبارزات بر حق بلوچهای شرقی را به نام ایران نموده است! و میگوید آنها ایرانی الاصل و آریایی هستند به همین خاطر باید از آنها دفاع شود.نه به نام کشور مستقل بلوچستان!

یعنی رژیم ایران نمی گوید بلوچها یک دولت مستقل داشتند و بلوچ یک ملت تاریخی جدا و مستقل بوده است، بلکه هدفمند میگویند: «بلوچ ها آریایی های ایرانی هستند و بلوچستان جزو ایران بوده که انگلیس بخش بزرگش را جدا کرده و این بخش الان در پاکستان است! وما باید آزادش کنیم و به ایران الحاق کنیم!

سپاه و اطلاعات میخواهد با طرح این موضوع واستفاده از احساسات سرکوب مستمر بلوچها توسط ارتش پاکستان در آن منطقه، نفوذ کسب کند.

همکاری کردن با پاکستان و ایران برای سرکوب بلوچ خیانت است، فرقی نمیکند این فرد چه کسی و در چه جایگاهی باشد، هر کس که بلوچ را سرکوب کند نباید با او همکاری کرد.

اینکه تمرکز مبارزات ما در سهاب بر بلوچستان غربی است بخاطر این است که بلوچستان شرقی رهبران و فعالان خودش را دارد و شرایط خود را بهتر میدانند، و ما در کارشان دخالت نمیکنیم. اما با دشمن بلوچ هم همکاری نمیکنیم و هر کس همکاری کند را هم دوست نادان یا دشمن بلوچ میدانیم.

دیدگاهتان را بنویسید