طرح تقسیم بلوچستان، طرح تضعیف‌ ملت بلوچ

یک سوال؟

تقسیم بلوچستان در زمان رژیم پهلوی چه نفعی برای ملت بلوچ داشت که بر طرح تقسیم رژیم آخوندی می‌توان امید بست؟!

آیا نه اینست که ارتباط ما را با همدیگر قطع کردند و باعث شدند که قسمت های جدا شده به  وضعیت بسیار بدی گرفتار شوند؟

تکه تکه کردن بلوچستان تنها برای یک هدف در دستور کار ولایتمداران قرار گرفته و آن از بین بردن و تضعیف هرچه بیشتر ملت بلوچ و لذا بر همه ما لازم است که به هر نحو ممکن مانع از اجرای این طرح خانمان سوز شویم.