غارت بزرگترین معدن طلای کل منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا بوسیله استعمارگران فارس آغاز شد!

 این معدن بزرگ طلا که در خارستانِ تفتان حدود 50 کیلومتری شهر خاش واقع شده است با میزان ذخیره کانسنگ طلا 24 میلیون تن با عیار 1.06 گرم در هر تن و ذخیره احتمالی 48 میلیون تن طلا از بزرگترین معادن طلای منطقه است. 

وزارت صنایع و معادن ایران و استانداری استعمارگران در دزآپ‌ غارت این معدن بزرگ بلوچستان و سرمایه ملی متعلق به میلیونها بلوچ را به یک شرکت استعماری بنام  “توسعه معادن پارس تامین”  وابسته به مافیای سپاه پاسدادان سپرده اند. 

لازم به ذکر است که کاوشگران وابسته به استعمارگران و سپاه  مافیایی  از سال 1395 آزمایشها و حفاری مغزه گیری را در خارستان تفتان به منظور غارت این سرمایه ملی بلوچستان شروع کرده و هم اکنون  دست به غارت آشکار  و سرقت مستقیم آن زده اند.  

ملت قهرمان بلوچ و جوانان بیدار بلوچستان!

در حالیکه در نتیجه سیاستهای استعماری حکام تهران فقر و گرسنگی در بلوچستان استعمار زده بیداد می کند منابع طبیعی و سرمایه های ملی ما در مقیاسهایی نجومی غارت می شوند.

بیش از این نظاره گر این همه غارتگری و سرقت آشکار سرمایه ها و منابع بلوچستان نباشیم. 

باید بپاخاست و دست باندهای مافیایی،  استعمارگران و سودجویان غارتگر را از سر سفره بلوچ کوتاه کنیم. 

ملت بلوچ صاحب تاریخی و مالک حقوقی این سرمایه هاست،  باید جلوی چپاولگران و استعمارگران را در بلوچستان گرفت و زندگی نسلهای حال و آینده بلوچستان را نجات داد.