مولانا کوهی، همچون کوه استوار در مقابل ظلم و جنایت رژیم

مواضع مولانا کوهی همیشه برخلاف سیاستهای سپاه در بلوچستان بوده است. مخالفت در برابر اعزام نیروهای بسیجی بلوچ به سوریه، انتقاد شدید بر کشتار_سوختبران، بستن مرزها، دفاع از #دختران_ایرانشهر و سایر ظلم‌ها بر بانوان بلوچ، دفاع از علما و فعالین بلوچستان در برابر فشارهای رژیم و حمایت از اعتراضات_سراسری در آبان ۹۸؛ نمونه‌هایی از جبهه‌های مولانا کوهی در برابر سپاه بوده است.

در فضای خفقان بلوچستان که کسی را یارای بیان کوچکترین مشکلات اقتصادی نیست. معلمین به دلیل ارسال تصاویر مدارس_کپری مورد توبیخ، تهدید اخراج از کار قرار میگیرند. به یقین بیانات کوبنده و انتقادی مولانا کوهی برای رژیم غیرقابل برداشت بوده‌اند.

سپاه بارها قصد ترور مولانا کوهی را داشته که موفق نشده بود.

سرهنگ سبزعلیان بارها به صراحت مولانا را تهدید و به وسیله پیام مولانا را تهدید کرده بود.

عبدالقادر بامری امام جمعه اهل تشیع و مزدور رژیم و سبز علیان در جلسات خصوصی از مواضع مولانا کوهی ابراز خطر کرده و برای متوجه کردن سران رژیم برای حذف مولانا کوهی گزارشات بسیاری به زاهدان و تهران ارسال کرده‌ بودند.

بعد از موافقت فرماندهان سپاه با برنامه بازداشت مولانا کوهی، سبزعلیان که با تهدید کردن مولانا کوهی بدنام شده و در مظان اتهام از طرف مردم قرار می‌گرفت، به پاس آزار و اذیت مولانا، ترفیع گرفته به ایرانشهر منتقل و بجای او نخعی فرمانده سپاه در سرباز می‌شود.

نخعی و بامری و فرماندار خودفروخته سرباز هماهنگی‌ها را انجام داده و مولانا کوهی به بهانه بازجویی و مطرح شدن برخی مسائل به دادگاه ویژه روحانیت در مشهد احظار می‌شود تا نقشه بازداشت ایشان اجرا شود.

همزمان با حرکت مولانا و همراهانشان به طرف مشهد نیروهای سرکوبگر به سرباز منتقل می‌شوند تا اعتراض مردمی به شدت سرکوب شوند. همزمان اینترنت کل استان قطع می‌شود و تا روزها ادامه می‌یابد.

نقشه سرکوب شدید معترضین سرباز و انداختن طوق بدنامی آن به گردن لگور معروف از قبل طراحی شده بود.

و این لگور نقش خود را به خوبی ایفا و اولین تیر را خودش به طرف مردم معترض شلیک می‌کند و بعد از آن بارش گلوله‌ها بر سر مردم بی دفاع از طرف نیروهای سپاه و لگوران دیگر شروع می‌شود.

سپاه به زعم خود به دنبال خاموش کردن صدای مولانا کوهی بود. ولی نقشه‌اش نتیجه معکوس داد و بیداری بزرگی را در بین ملت بلوچ باعث شد و احساسات ملی ملت بلوچ را تقویت کرد.

سپاه  با بازداشت مولانا کوهی ب تمامی نقشه‌ها و تظاهرهایش برای نشان دادن مردمی بودنش را نقش بر آب ساخته است. و دیگر نه تنها مردم سپاه را دشمن خود شناخته‌اند بلکه کسانیکه از سپاه و رژیم حمایت کنند و مردم را تشویق به همراهی با رژیم می‌کنند وجهه‌ی خود را از دست خواهند داد.

به یقین آزادی بهایی دارد که باید آن را پرداخت کرد و مولانا_کوهی پرداخت این هزینه را به عنوان یکی از محبوب‌ترین چهره‌های مردمی آغاز کرد.

#مبارزه تا براندازی رژیم طاغوت آخوندی و رسیدن به حق_حاکمیت_ملی بلوچ و احیای دولت ملی بلوچستان ادامه خواهد داشت.