نخبگان بلوچ بازیچه دست دشمنانش ملت بلوچ

تاریخ ثابت کرده ملتی که دولت نداشته و زیر سلطه بیگانگان باشد سرگردان بوده و سرمایه هایش غارت و نخبگانش به بازی گرفته میشوند.

بلوچستان هم از لحاظ معادن و منابع غنی است و هم از لحاظ استعدادهای انسانی اما همه اینها در راستای اهداف و منافع رژیم کار گرفته می‌شوند و سر ملت بلوچ بی کلاه مانده است.

دکترعبدالوهابشهلی بر یکی از استعدادهای درخشان بلوچ است که به علت سیاست های تضعیفی رژیم، کودکی خود را در فقر و محرومیت گذارند اما در نوجوانی بعلت هوش سرشار خود توانست نگاه‌ها را به خود معطوف کند و در همان سن به تهران انتقال داده شد و بصورت جهشی مراحل آموزشی را به سرعت طی کرده و به استادی دانشگاه رسید.

و اکنون این نابغه بلوچ به خدمت گرفته شده تا سرزمین بلوچ را از دستانش خارج کنند.
همان روندی که الان بر یسرا سلیمانی دختر نابغه بلوچ در حال اجراست؛ به تهران انتقال داده شده تا در آینده بتوانند از او کار بگیرند.

دکتر شهلی بر و امثال او قربانی سیاستهایی هستند که در اثر خواب و غفلت ملت بلوچ در حال اجرا هستند.
رژیم #پهلوی فقط در جنبه نظامی از نخبگان بلوچ سواستفاده میکرد اما جمهوری اسلامی پا را فراتر گذاشته و نقشه های شیطانی خود را برای ساکت کردن ملت بلوچ با استفاده از نخبگان اجرا میکند.

اگر ما #ملت_بلوچ دولتی داشتیم نخبگانی همچون شهلی بر می‌توانستند افتخارآفرینانی برای بلوچستان باشند و نه مهره های رژیم برای تضعیف و حذف بلوچ

و اگر گذشتگان ما در طول نود سال به نیاز به دولت اندیشیده و مبارزات ملی را شکل میدادند امروز حال ما این نبود و اگر ما نیز در این مرحله برای تأسیس #دولتملیبلوچستان تلاش نکنیم چند دهه دیگر نامی از بلوچ و بلوچستان باقی نخواهد ماند.

تأسیس دولتی مستقل و قانون مدار با توجه به تجربیات موفق در دنیا از اولین و اساسی‌ترین نیازهای ملت بلوچ است که نود و دوسال را در بدترین شرایط تحت استعمار غیربومیان سپری کرده است و این ممکن خواهد بود زمانی که ملت بلوچ متحد شده و مبارزات ملی در بلوچستان شکل بگیرد.

به امید پیروزی و احیای دوباره دولت ملی بلوچستان در مملکت بلوچستان

دیدگاهتان را بنویسید