نقشه جهان و کشور بلوچستان سال 1824 میلادی

این اطلس و نقشه مربوط به سال ۱۸۲۴ میلادی
کشورهای جهان خصوصا 1 امپراتوری روسیه 2 امپراتوری چین 3 هندوستان 4 تاتارهای مستقل 5 افغانستان 6 فارسيا 7 شبه جزیره عربستان 8 ترکیه 9 کشور بلوچستان بزرگ را نشان میدهد.

بلوچستان ۱۵۰ سال پیش یعنی پیش از ایجاد مرز گلداسمید ۱۸۷۱ م، یک کشور مستقل واحد بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید