نقشه های مختلف بلوچستان از 1800 تا 1920 میلادی


Various maps of Balochistan from 1800 to1920

نقشه های مختلف بلوچستان از 1800 تا 1920 میلادی
۱۱۷۹ تا ۱۲۹۹ شمسی

بلوچستان بعنوان کشوری مستقل و مقتدر در جهان شناخته شده بود ولی استعمار پیر و کشورهایی که بلوچستان بین آنها تقسیم شد چنان کردند که حال برخی از بلوچها هم از تاریخ و حیثیت بلوچستان در جهان بی خبرند.

این نقشه ها را برای همه کسانی بفرستید که میگویند بلوچستان جزیی از ایران بوده و بلوچ قومی آریایی است تا با حقایق تاریخی آشنا شوند.

تمدن نه هزارساله بلوچ و استقلال بلوچستان از همه قدرت‌ها تا قبل از اجرای نقشه های شوم استعمارگران، افتخاری برای همه ماست.
با مبارزات امروز عزت از دست رفته را دوباره بدست خواهیم آورد

دیدگاهتان را بنویسید