نقش تعیین کننده «سهاب» در بلوچستان

زمانی را به یاد می آورم که خواسته ها در بلوچستان «اصلاح طلبی» بود، بلوچها بیشترین مشارکت در انتخابات را داشتند،  که تا ۹۰ درصد اعلام میشد.

این مشارکت گسترده در انتخاباتها هم مربوط به ریاست جمهوری بود که اساسا بلوچها از کاندید شدن در آن هم‌محروم بودند چه برسد رئیس شدن. 

مشارکت بلوچها در اثر درخواست علما و سران طوایف برای شرکت در انتخابات به نفع اصلاح طلبان بود آن هم به امید تغییر حداقلی! 

…تغییری نمی آمد که وضعیت نا امید کننده تر هم میشد، شرایط هیچگاه علیرغم رای بالای ملت بلوچ با تغییر همراه نمیشد، چون اصولا سیاست حکومت در خصوص بلوچستان با آمدن اصلاح طلب و اصولگرا تغییر نمیکرد و یکی بود صرفا در نوع برخورد و تعامل و ادبیات گفتاری تغییر های کمی ایجاد میشد.

گویا بلوچها به درخواست علما و سران طوایف میرفتند که به تغییر گفتار رئیس جمهور آینده رای دهند و بس!

با آغاز فعالیت کمپین فعالین بلوچ و افزایش آگاهی های حقوق بشری در بلوچستان و‌شکست بایکوت رسانه ای دستگاه های حکومتی و پس از شکل گیری یک جنبش از دل مردم به نام مخفف سهاب «سازمان هماهنگی اعتراضات بلوچستان» معادلات رفته رفته عوض شد.

سهاب موفق شد اعتراضات مردم را از دلها خارج کرده و به آن رنگ عمل ببخشد، و سپس آنها را یکجا کرده و تبدیل به مبارزات منسجم و یا تجمعات قابل توجهی کند.

این موضوع هم با گفتمان «براندازی» و مقابله مستقیم «ملت بلوچ» با هسته اصلی قدرت یعنی علی خامنه ای، بیت رهبری و سپاه پاسداران و نیروهای حافظ رژیم برپا شده بود.

این مساله رفته رفته توجهات را از اصلاح طلبی و مشارکت در انتخاباتها و تغییر خواهی از نمایندگان مجلس به مبارزات ملی بلوچ برای براندازی رژیم و رسیدن به حقوق ملی خود تغییر یافت.

جنبش سهاب همچنین موفق شد به سرعت با استفاده از شبکه های اجتماعی کشتی غرق شده هویت ملی را بالا آورده، ترمیم کرده و به روی آب انداخته و بادبانها را بکشد، و این کشتی اکنون از بندری به بندری در حال حرکت و نیروهای تشنه بازگشت به هویت اصیلشان را دارد زنده میکند و‌در کشتی قرار داده و به حرکت در می آورد.

با تاسیس حزب بلوچستان راجی تپاکی، عملکرد محض جنبشی سهاب به تشکیلاتی_جنبشی تغییر کرد و شاخه های مختلف به آن افزوده شده و هر بخشی با نیروهایی که از صفر آموزش داده و به سطح مدیریت ارتقا یافته بودند عنوان گرفته و فعالیت های خود را پیش گرفت. 

در مدت کمی این تشکیلات در سپهر سیاسی بلوچستان طلایه دار مبارزات عصر جدید شده و هزاران نیرو و هوادار به صفشان پیوسته و کشتی مبارزات را در دریای متلاطم و مواج به حرکت در آورده است.

اگر تا دیروز فضای سیاسی بلوچستان به نظر بدون یک جریان موثر انقلابی بود، امروز اما با وجود حزب راجی تپاکی ، سهاب و شاخه های مختلفش چنین نیست، و نیروهای مختلف از ملت های دیگر نیز با شناخت این موضوع به  بلوچستان امید تازه ای بسته اند. رشد این حرکت نو‌ظهور سیاسی موثر با گام های با صلابت و سنجیده در سالهای اخیر  بارقه امید بزرگی برای ملت بلوچ شده که سالها رنج و مشکلات را تحمل کرده و مدتها مأیوس بودند. 

باشد که این جریان ملی مبارزاتی بلوچستان باعث امید بزرگی برای ملت ستمدیده بلوچ باشد و اهداف بزرگ این ملت را به حقیقت تبدیل کند.

زهره اربابی