نقض قوانین بین‌المللی جنگ توسط جمهوری اسلامی در بلوچستان

در کنوانسیون بین‌المللی قواعد و قوانین بسیاری در زمان جنگ بین دو کشور یا یک کشور با یک ملت تحت استعمار که برای تغییر یا بدست آوردن حقوق از دست رفته خود به جنگ مسلحانه روی آورده اند مشخص شده است تا در هنگام جنگ اصول اخلاقی زیرپا گذاشته نشوند.

اکنون که ملت بلوچ برای حق خواهی و مقابله با زیاده‌خواهی جمهوری اسلامی و کشتار مردم عادی برای دفاع مشروع از خود دست به اسلحه برده اند لازم است که مردم نسبت به حقوق خود از منظر قوانین بین‌المللی در زمان جنگ آگاه شوند.
جمهوری اسلامی همانگونه که در عملکرد چهل ساله خود نشان داده همواره ناقض قوانین بین‌المللی در درگیری های داخلی و خارجی بوده است.

در اینجا به مفاد کنوانسیون ها و نقض آن توسط جمهوری اسلامی در بلوچستان میپردازیم:

ممنوعیت یا محدودیت استفاده از برخی سلاح های متعارف که ممکن است موجب جراحات مفرط شوند یا دارای آثار بدون ترمیم شوند.

🔺حفاظت از مردم غیر نظامی در مقابل اثرات مخاصمات

انتخاب طرفهای درگیری مسلحانه در روش ها و ابزارهای جنگی نامحدود نبوده و به کارگیری تسلیحات، پرتابه ها، مواد و روش های جنگی که ماهیتاً موجب جراحات شدید یا صدمات غیر ضروری می گردند ممنوع می باشد.

به کارگیری روش ها یا ابزارهای جنگی که قطعاً یا احتمالاً منجر به وارد آمدن خسارات گسترده بلند مدت و شدید به محیط زیست طبیعی گردد ممنوع است.

دولتها موظفند که در زمان صلح همانند زمان مخاصمه مسلحانه در حد ممکن در کشورهای خود اقدام به ترویج کنوانسیونها و پروتکل های پیوست آن نمایند و ملزم هستند تا مطالعه و فراگیری آنها را در برنامه‌های آموزش نظامی خود شامل نمایند به طوری که نیروهای مسلح آنها با این اسناد حقوقی آشنا شوند.

در محدودیت های کلی در استفاده از از ابزارهای جنگی ذکر شده است که
اسلحه های متعارف و غیرمتعارف در هیچ شرایطی جهت آزار یا دفاع یا حتی انتقام نباید به سوی مردم غیرنظامی هدف گرفت.
استفاده نامشخص از تسلیحاتی که در برخی از ماده ها تعریف شده‌اند ممنوع است .
منظور از استفاده نامشخص از اسلحه هنگامی است که در یکی از موقعیت های زیر قرار گیرد
الف) هنگامی که به سوی اهداف نظامی هدف گیری نمی شود
ب) هنگامی که روش ها یا وسایلی برای حمل آن اتخاذ می‌شود که نمی‌توان آن را به سوی اهداف نظامی هدف گیری کرد
ج)هنگامی که انتظار می رود کشته شدن یا زخمی شدن مردم غیرنظامی، صدمه به اهداف غیر نظامی یا ترکیبی از آن دو که از نظر نظامی قابل پیش بینی مستقیم مشخص بیشتر باشد.

استفاده از چنین اسلحه هایی در شهر، شهرک، روستا و سایر مناطقی که جمعیت غیرنظامی در آن سکونت دارد که مبارزه بین نیروهای زمینی در آنها انجام نمی شود یا قریب الوقوع به نظر نمی‌رسد ممنوع است.

ثبت و انتشار محل میدان مین و تله ها
کشورهایی که درگیر مناقشه هستند باید محل هر یک از موارد زیر را ثبت کند.
الف) تمام میدان های مینی که از قبل برنامه ریزی شده اند
ب) تمام مناطقی که از تله به مقدار زیادی در آنها استفاده شده است

کشورهای درگیر باید از ثبت محل استقرار تمام میدان های مین و تله هایی که فراهم کرده اند اطمینان حاصل کند
کشورهای درگیر باید تمام گزارشات را نگه دارند تا بلافاصله بعد از آتش بس بستری برای جمع‌آوری آنها فراهم کند.

پروتکل ممنوعی یا محدودیت استفاده از سلاح های آتش زا پروتکل سه ۱۰ اکتبر ۱۹۸۰
ماده اول در این پروتکل شماره ۱ یک اسلحه آتش زا یعنی هر نوع اسلحه ها یا مهماتی که ابتدا از آن برای به آتش کشیدن اهداف طراحی شده با تولید شعله و گرما یا ترکیبی از هر دو از طریق فعل و انفعالات شیمیایی پس از برخورد با هدف به وجود می‌آید باعث سوختگی در اشخاص میشود ممنوع است.

بی حرمتی به اشخاص غیر نظامی و همچنین اجساد جنجگویان ممنوع است.

اکنون به برخی از موارد نقض شده توسط جمهوری اسلامی در بلوچستان اشاره میکنیم.

تیراندازی بی ضابطه در شهرها، بازارها و اماکن مسکونی و تعقیب های خطرناک

هدف قرار دادن اهداف غیرنظامی مانند کودکان، سالمندان و زنان و شهروندان عادی

بی حرمتی به اجساد کشته شدگان بلوچ در مبارزات مسلحانه

عدم توجه به تخلیه مردم و ساکنان محل هنگام درگیری با سرمچاران بلوچ

استفاده از مواد آتش زا برای از بین بردن مزاران حتی در درگیری هایی که تعداد نفرات و توانمندی های نظامی حکومتی بمراتب بیشتر و بالاتر بوده است.

عدم آموزش قوانین بین‌المللی جنگ و بالعکس القای اندیشه نیاز به کشتار بلوچها در راستای حفظ ارزش های ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی به نیروهای نظامی هنگام ورود به بلوچستان جهت تحریک آنها برای دست زدن به کشتار

مین گذاری مناطق مرزی بدون تهیه نقشه و تابلوهای اخطاری برای شهروندان عادی ساکن در نزدیکی مرز

دیدگاهتان را بنویسید