نمایندگان بلوچ این دوره برای ملت تحت استعمار بلوچ چه خواهند کرد؟

با بررسی ده دوره قبل ورود نمایندگان بلوچ به مجلس رژیم آخوندی میتوان به یک نتیجه بسیار ساده رسید؛ هیچ برای هیچ

ساخت و تعمیر چند راه مواصلاتی، چند مدرسه بی‌کیفیت، چند خانه بهداشت و مرکز درمانی بدون امکانات و پزشک، وعده پیشرفت در آینده و حل مشکلات؛ آیا براستی وظیفه نمایندگان بلوچ مجلس همین بوده و آیا این چند مورد بیان شده بر اثر زحمات ناکشیده نمایندگان بوده و یا اینکه رژیم برای مقاصد سیاسی خود مجبور به انجام این چندکار به دست پیمانکاران غیربومی بوده است؟

بیکاری، فقر، محرومیت، بیسوادی، بی‌آبی، عدم استخدام جوانان تحصیل کرده بلوچ، نبود بیمارستان های مجهز، کشتار جوانان و کودکان به بهانه‌های واهی، فشارهای روزافزون بر مدارس، علما و فعالان، تصرف املاک و زمینهای مردم، بی‌رونقی کشاورزی و صیادی بعلت عدم حمایت و فشارهای بیجا و برخوردهای تبعیض آمیز با مردم بلوچ در ادارات، مدارس و حتی راهها از معضلات اصلی ما هستند که حتی نمایندگان جرأت بیان برخی از این مسائل را در مجلس ندارند چه رسد به تلاش برای رفع آنها!

در مجلسی که نتوان حق گفت و برای حق تلاش کرد آیا میتوان امیدی به احقاق حق داشت؟

مخلص کلام اینکه میتوان گفت که اولا شرکت ما ملت بلوچ در انتخابات بزرگترین اشتباه بوده چون این تاییدی شده بر همه جنایات رژیم در بلوچستان و ثانیا امید واهی داشتن به تغییر به نفع ملت بلوچ از طریق ارسال نماینده به مجلس اشتباه دیگریست که میتوان مرتکب آن شد.

مشکلات ما ریشه در همین مجلس و سیاستهای رژیم دارد، مشکلات ما ریشه در نگاه استعمار گونه به ملت بلوچ دارد؛ پس چگونه ممکن است که از همین طریق به حل مسایل دست پیدا کنیم.

میر تو چقدر ساده‌ای، از همان‌جایی دارو می‌خری که خودش بیمارت کرده و زهر بخوردت داده؟!

این ره که تو میروی به ترکستان می‌رسی و نه بلوچستان!

نودسال آزمودیم و دریافتیم که گجر در بلوچستان فقط به فکر منافع خود هست و وجود بلوچ مانعی برای اهدافش لذا همه تلاش برای تضعیف و حذف بلوچ است، اکنون زمان آن رسیده که به تنها گزینه برای نجات از ظلم و رسیدن به پیشرفت و توسعه در مملکت بلوچستان یعنی احیای دولت ملی بلوچستان فکر و مبارزه کنیم.

✍محمداعظم بلوچ

دیدگاهتان را بنویسید