هامین و مشکلات کشاورزان بلوچ

نام بلوچستان با خرماهای با کیفیت عجین شده و این محصول در اکثریت نقاط مملکت بلوچستان برداشت میشود اما در سایه حکومت غیربومی کشاورزان بلوچ با مشکلات فراوانی روبرو هستند.

ضرب المثلی در زبان بلوچی وجود دارد”مچ و بچ” یعنی همانگونه که پرورش اولاد چقدر زحمت دارد پرورش و نگهداری درختان خرما به همان اندازه زحمت دارد.

ماهها زحمت کشیده میشود تا محصول خرما به ثمر برسد اما در پایان کار اندوه و غم نصیب #نخلکاران بلوچ میشود چون خرماهای به نازلترین قیمت از آنان خریداری می‌شود.

عدم حمایت دولت در خرید محصول و تبانی دلالان بلای جان کشاورزان شده و مطابق با زحمات فراوان کشیده شده سودی نصیب آنها نمیشود.

سیاست رژیم در ایجاد فقر در بلوچستان و عدم توجه سرمایه گذران بلوچ در این مورد باعث شده تا خرمای بلوچستان سود و منفعت چندانی برای مردم نداشته باشد.

هنوز هم خرمای بلوچستان در کارتن هایی به نام بم بسته بندی و صادر میشود، و کارخانجات بسته بندی و فرآوری های دیگر از این محصول وجود ندارد.

خرما محصولی است که در تمام دنیا خریدار دارد و کشورهای دیگر توانسته اند محصولات خود را که اصلا قابل مقایسه با خرمای بلوچستان نیستند با بسته بندی های شیک وارد بازارهای جهانی کرده و از این راه سود هنگفتی نصیب دولت و ملت خود کنند.

اما در بلوچستان استعمار زده حتی کشاورزان به اندازه زحمت خود فایده ای بدست نمی آورند و از سر مجبوری هر ساله همه این زحمات را به جان می‌خرند چونکه مچ است و بچ

پس از کوتاه کردن دست بیگانگان از اداره بلوچستان و احیای دولت ملی بلوچستان به موضوع خرما به صورت خصوصی توجه شده تا هم سود مناسب نصیب کشاورزان شود و هم محصول خرمای بلوچستان در دنیا جایگاه ویژه خود را پیدا کند.

کشاورزان بلوچ باید بدانند که مشکلات آنها در این سیستم استعماری گجر قابل حل نبوده و راه پیشرفت و توسعه در احیای دولت ملی بلوچستان در مملکت بلوچستان است.

دیدگاهتان را بنویسید