هر روز تاخیر‌مان در سرنگونی رژیم، یک قدم مرگ را به ما نزدیک‌تر خواهد کرد

▪️ هر روز تاخیر‌مان در سرنگونی رژیم، یک قدم مرگ را به ما نزدیک‌تر خواهد کرد.(✍آروین گودرزی)

شبیه دست دست کردن برای اعتراض به راننده بی‌احتیاط و … واژگونی اتوبوس، هر ثانیه‌ای که بی‌کفایتی و عدم توان مدیریتی نظام را در اداره‌ی کشور تحمل می‌کنیم، به لحظه‌های پرخطر برای خود و عزیزان‌مان نزدیک‌تر می‌شویم.

به راستی چه اتفاق دیگری لازم است تا به این باور برسیم که جمهوری اسلامی ذره‌ایی ارزش برای جان ما قائل نیست.

اگر از بی‌تدبیری رژیم در حوادث جاده‌ایی و سیل و سقوط هواپیما و کرونا نمیریم، مستقیما با شلیک گلوله در خیابان خواهیم مرد. حتی اگر به دنبال منفعت شخصی‌ هم باشیم، به نفع‌مان است بخاطر جان‌مان هم که شده کاری کنیم.

به روشنی پیداست، رژیم در حال جنگیدن با ما است. اما چون ما نمی‌جنگیم، بی‌خبر در زمین و آسمان، بدون نتیجه کشته خواهیم داد.حال که با ادامه حیات رژیم کشته شدن اجتناب ناپذیر است بهتر است این هزینه را در راه آزادی دهیم. اکنون وقت انقلاب هست.

دیدگاهتان را بنویسید