وضعیت رعایت حقوق بشر در بلوچستان

۷۲ سال  پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به تصویب رسید، تا معیاری جهانی برای احترام به حقوق بنیادین انسان‌ها باشد.

اما ملت بلوچ بیش از ۹۰ سال است که از تبعیض قومی و مذهبی و محرومیت از اساسی ترین حقوق بشر رنج میبرند.

چهار دهه اخیر، زیر سایه شوم حکومت جمهوری اسلامی ایران، وضعیت حقوق بشر در بلوچستان، نه تنها بدتر شده است، بلکه این رژیم با شتابی هولناک، و به روش های گوناگون، اقدام به پاکسازی قومی نموده و دشمنی با همه مظاهر هویتی ملت بلوچ کرده است.

از مهمترین موارد نقض حقوق بشر ملت بلوچ که بصورت کاملا سیستماتیک و برنامه ریزی شده توسط دولت انجام میگیرد وبنابر آمارهای دولتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- تغییر بافت جمعیت بلوچستان با گسیل بیش از 6 ملیون نفر از شهرهای مختلف ایران به سواحل مکران.

۲- عدم توجه به آموزش و زیر ساخت آموزشی در بلوچستان که سبب بازماندن بیش از 200 هزار کودک از تحصیل شده است، که بیشترشان از دختران هستند و بالاترین آمار بی سوادی در بین استانهای جغرافیای ایران است.

3- کشتن شهروندان بلوچ به بهانه‌های مختلف ک

4- بلوچستان بالاترین آمار مرگ و میر کودکان و مادران و کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در بین استان‌های جغرافیای ایران را دارد.

و این لیست سر به دراز می برد.

نقض حقوق بشر در بلوچستان توسط رژیم آخوندی بسیار آشکار است اما عدم توجه رسانه ها به علل مختلف باعث شده که دنیا از درد و رنج ملت بلوچ بی‌خبر بماند.

کمپین فعالین بلوچ اولین رسانه ای بود که به مسایل بلوچستان پرداخت و سبب شد تا صدای مظلومیت ملت بلوچ به گوش جهانیان برسد.