پیامی برای بانوڪان بلوچ

وطن من گهواره حوادث تاریخی فراوانی بوده و مصیبت هایی زیادی را از سر گزرانده

جوانانی که بخاطر من و تو جنگیدند 

آری شهدای سراوان را میگویم همانانی که نخواستند بار دیگر در مقابل ظلم سر خم کنند

 شهدایی که از نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم قامت راست کردند تا ما قامت خم نکنیم به خاک افتادند

تا ما به خاک نیفتیم.

آیا باید بار دیگر سکوت کنیم ؟شاید فکر کنید چیزی نشود اما باز هم شاهد خون جوانان شاهد اشک مادران شاهد یتیم شدن کودکانی دیگر خواهیم بود.

مادران و خواهرانم تا کی ما  فقط با روزمرگی زندگی خود را به پایان برسانیم تا کی سکوت؟ تا کی سر خم کردن ؟تا کی بردگی؟ هروز مثل دیروز وفردا مثل امروز باز جوانانی که شهید میشوند باز مادرانی که داغدار میشوند؟ 

با تعیین اهداف و تلاش برای تحقق آنها در یک تشکیلات میتوانیم از زیر بار ظلم خارج شویم و بزرگترین هدف در این زمان احیای دولت ملی بلوچستان است.

ما هم در کنار  برادران خود برای وقوع پیوستن این  هدف تلاش کنیم.

اول ما باید این را بپزیریم که در استعمار هستیم چون پذیرفتن چیزی تلاش برای رفع آن را در پی دارد پس بیایید در کنار هم با سازمان همدلین بانکان همراهی کنیم؛خود بیداری حاصل کنیم و دیگر خواهران بلوچ را بیدار کنیم.

زیرا بیداری زنان یعنی بیداری جامعه چون همین من وتو بودیم که این شهیدان و این جوانان آزاده را پرورش داده ایم.

به امید روزی که به اهداف خود برسیم.

همدلی از همزبانی بهتر است💜

🔆بانوان بلوچ عزیز؛ برای آگاهی و به روز بودن هر چه بیشتر  در ابعاد مختلف زندگی، اینجا در کنار هم باشیم. 

لینک گروه را برای دوستانتان بفرستید

حمیرا بلوچ