پیام انجمن حقوق بشر بلوچستان – نروژ

◼️پیام انجمن حقوق بشر بلوچستان- نروژ

آقای حبیب الله بلوچ، کمپین فعالین بلوچ، جنبش سهاب و حزب بلوچستان ءِ راجی تپاکی!

ارتقاءِ مبارزات حقوق بشری و مدنی را به سطح سازمان یافته سیاسی به شما، کمپین فعالین بلوچ، جنبش سهاب و حزب راجی تپاکی تبریک می گوئیم و برای همگی شما آرزوی موفقیت داریم.

ما اعضای انجمن حقوق بشر بلوچستان – نروژ همانگونه که قبلا از فعالیتهای حقوق بشری و افشا گرایانه کمپین فعالین بلوچ و مبارزات مدنی جنبش سهاب حمایت کرده ایم در آینده نیز برای تحقق حقوق انسانی و ملی بلوچ در کنار برادران و خواهران مبارز خواهیم ایستاد.

واجه حبیب الله بلوچ، کمپین فعالین بلوچ، جنبش سهاب و بلوچستان ءِ راجی تپاکی گلّءِ باسکان!

اے په بلوچستان و بلوچاں باز وشیں هالے که شما رند چه ده سال ءِ جُهد ماں “کمپین فعالین بلوچ” و “جنبش سهاب” وتی راجدوستی چِست و اِئیر سیاسی شِکلے ءَ دیم ءَ بَرَگ ءِ پیسله کُرتگ اِش.
“بلوچستان ءِ راجی تپاکی گلّ” ءِ بُنگیج کَنگ شما را هور گوں کمپین فعالین و سهاب و گلّ ءِ رهشونی شورا ءُ باسکان مبارک باتِنت.

اُمیت کنین که په بلوچ راج ءِ انسانی ءُ راجی هکّانی پَچ گِرگ و بلوچستانءِ یکجاه کنگ و بلوچانی تپاک کَنَگءَ سوبین باتیت.

هنچوش که ما “انجمن حقوق بشر بلوچستان – نروژ” ءِ باسک پیش ءَ چه “کمپین فعالین بلوچ” و جنبش سهابءَ پشتیبانی کرتگ ایں دیمترا هم په دلجمی جُهدکارین براس ءُ گّهارانی راجی جُهدانءِ همراهی ءَ کنین.

انجمن حقوق بشر بلوچستان – نروژ

پنجم ژوئن 2020/پیام-انجمن-حقوق-بشر-بلوچستان-نروژ

دیدگاهتان را بنویسید