چرا رژیم سرداران بلوچ را دوست دارد اما مردم بلوچ را خیر؟

هر سال در زمانی معین سران طوایف و سفید ریشان  از جای جای استان  به دزاپ/زاهدان عزیمت می کنند تا در محفل پر خیر و برکت! سپاه حضور بهم رسانند.

سرداران و معتمدان در راس طوایف که شاید تعدادشان از دویست نفر تجاوز نکند و پر بیراه نیست اگر بگوئیم رژیم در میان جمعیت پنج میلیونی ملت بلوچ این دویست نفر را خیلی دوست دارد یا برایشان سرمایه گذاری کلان کرده است!

در این همایش ابتدا تنی چند از عمال حکومتی ایراد سخن می پردازند به دنبال آن تعدادی از سرداران و یا محتملا سخنگوی آنها پشت میکروفون قرار می گیرد و با شدت تمام از مزایای انقلاب و وفا داری به آرمان های امام راحل می گوید که البته از فرط ذوب شدگی در ولایت هر آن بیم غش و ضعف نامبرده می رود پس از اتمام جلسه شام مفصل توسط   سردار و هیئت همراه میل می گردد پس از شام  و هنگام بازگشت یک سرویس ظروف ملامین و یا کریستال به سردار تقدیم می گردد که البته ممکن است به ارم اهدایی از طرف بیت مقام معظم رهبری مزین باشد   که نشان دهنده  حسن نیت و   علاقه مندی  متقابل  رژیم و سردار مربوطه است.

اما چرا رژیم  سردار بلوچ را دوست دارد اما مردم بلوچ را دوست ندارد ؟

چرا به سردار بلوچ بعد از اتمام همایش سرویس ظروف ملامین و کریستال و قالیچه زینتی هدیه می دهد اما به سوخت کشان بلوچ   گلوله های سربی تقدیم می کند؟

چرا سرداران می توانند از مرز هر شب یک محموله مواد مخدر وارد کنند اما سوخت کش  بلوچ نمی تواند یک گالن گازوییل به آن سوی مرز قاچاق کند ؟

چرا سردار میتواند با یک تلفن بستگانش را که با چند تن مواد مخدر دستگیر شده اند از زندان آزاد کند ، اما همه دنیا جمع می شوند تا از اعدام زندانیان سیاسی بلوچ  جلو گیری کنند ولی نمی توانند ؟

چرا سرداری که امتیاز جایگاه سوخت دارد با همکاری سپاه و شرکت نفت  می تواند محموله گازوییل را بدون تخلیه در جایگاه مستقیم به مرز منتقل کند اما یک بلوچ بی نوا اگر  یک گالن گازوییل  قاچاق کنند کشته خواهد شد ؟

چرا سردار با یک تماس می تواند بستگانش نزدیکش را در اداره جات دولتی  استخدام کند اما  هزاران تحصیل کرده بلوچ قربانی زابلی بازی و باند بازی اکنون به   مسافر کشی و سوخت کشی روی آورده اند ؟

چرا این دویست نفر اینقدر در نزد رژیم محبوب هستند اما افراد طائفه آنها مورد خشم و غضب رژیم  قرار گرفته اند  ؟

ضرب المثل با کدخدا بساز بر ده بتاز را شنیده اید ؟

آری این دویست نفر وظیفه دارند تا هر زمان که آن چند  میلیون نفر از فرط ظلم و ستم رژیم طغیان کردند آنها را به آرامش دعوت کنند البته حق  ظروف ملامین ترانزیت مواد مخدر از مرز،  سهمیه حج بیمه، پایگاه بسیج ..  محفوظ است 

اما آنچه که مبرهن است رژیم برای سردار مربوطه نیز ذره ای ارزش قائل نیست بلکه برای تامین منافع اش و تسهیل در غارت بلوچستان سردار را مورد نوازش قرار می دهد 

غارت بی درد سر  معادن طلا کرومیت و  منگنز بلوچستان در مقابل یک سرویس ملامین 

 معامله خوبی به نظر می رسد

آیا  با وجود تعصب به  سردار مربوطه  رهایی  از چنگال رژیم ولایت فقیه امکان پذیر است ؟

امیر بلوچ