چند چیز اشتباهی که به ما ملت بلوچ القا کردند

▪️چند چیز اشتباهی که به ما ملت بلوچ القا کردند! (✍️عبدالرشید ملازهی)

چند چیزی که سالها به ما القا کردند و با قبول آنها عمرمان را به هدر و سرزمین مان را از دست دادیم!

اصلاح طلبی

گفتند با اصلاح طلبی مشکلاتمان حل می شود؛ گفتند مشکل ما از اصولگرایان است؛ خاتمی ها و روحانی ها حلال مشکل مایند و مشکل ما از رفسنجانی ‌ها و احمدی نژاد ها بوده است!

در حالی که مشکل ما از استعمار گجر بود نه اصلاح طلب نه اصولگرا که بر سر قدرت بین خودشان در حال نبرد و دادن وعده های دروغین بودند.

سکوت و صبر

گفتند سکوت کنید؛ صبور باشید؛ مشکلات شما با پیگیری قانونی حل میشود؛ در مجلس حل میشود؛ صبر کنید؛ ما مسلمانیم؛ بلوچها قوم صبور اند! همه برای این بود که باور کنیم صبر کردن بر ظلم رواست؛ در حالی که ناروا بود؛ در حالی که نسخه کاملا جعلی بود؛ صبر وقتی است که مشکل ذاتی برایت پیش بیاید نه وقتی که کسی حقت را بخورد و مالت را سرقت کند؛ آن وقت جنگیدن لازم است و اگر فرد کشته شود شهید خوانده می شود

ناتوانیم؛ سر گون سنگا میدینگ نبیت

گفتند ما نمیتوانیم شکستشان دهیم؛ ما کمیم؛ ضعیفیم؛ اما هیچ وقت نگفتند چطور قوی و زیاد شویم؛ فقط گفتند کم هستیم و ضعیفیم تا ناتوان جلوه دهند و نا امیدمان کنند؛ در حالی که چه بسیار جماعت های کوچک که بر لشکر های بزرگ پیروز شدند، وقتی اراده کردند وقتی یأس به دلشان راه نینداختند؛

آریایی؛ جعل تاریخ

تاریخمان را جعل کردند و گفتند شما در طول تاریخ قوم ایرانی بودید؛ اما وقتی تاریخمان را خواندیم متوجه‌شدیم ما یک ملت تاریخی مستقل بودیم؛ که اشغال شدیم و استعمارگران به ما قبولاندند که ما چنینیم!
در حالیکه قوم آریایی ۲۵۰۰ ساله نبودیم بلکه ملت تاریخی بلوچ ۹ هزار ساله بودیم!
از شمال ایران مهاجرت نکرده و عرب نبودیم؛ بلکه ملتی نسل اندر نسل در سرزمینمان بودیم

و اینگونه ما را فریب دادند و نود سال بر ما حکومت کردند، هزاران نفر کشتند اما حتی اجازه شکایت نداشیم، زمین هایمان را تصرف کردند کاری از دستمان برنمی‌آمد.

اکنون باید زنجیرهای اسارت ذهنی را پاره و مبارزه کرد

دیدگاهتان را بنویسید