چهار سال با سهاب

چهار سال قبل با سهاب مشعل تحرکات اعتراضی و انقلابی را در بلوچستان روشن کردیم

سالها بود که با سرکوب مبارزان بلوچ، فریادها خاموش شده بود و صدایی بر نمی‌خواست و سکوت گوش خراشی بلوچستان را فراگرفته بود.

اما سهاب از دل مبارزات حقوقی متولد شد ‌و امیدها را بار دیگر زنده کرد

در این مدت ما جوانان دشمن استعمارگر را به چالش کشیدیم، بایکوت خبری را شکستیم و فریاد حق‌خواهی را به جهان رساندیم

همه ما با هم و در کنار هم شور و شوق مبارزه برای آزادی وطن را در جوانان بلوچ زنده کرده و پنجره امید به احیای دولت ملی بلوچستان را گشودیم و نسیم ملایم آن را احساس میکنیم.

در این چهار سال خونهای پاکی تقدیم آزادی بلوچستان شد، فداکاری های زیادی صورت گرفت، زندان و شکنجه در مسیرمان قرار گرفت، اما این تنها عزم ما را صیقل بیشتری داد.

بسیاری از جوانان مبارز سهاب از زندگی آرام در کنار خانواده را کنار گذاشته تا برای خود و دیگران آزادی را به ارمغان بیاورند تا قامت مام وطن، بلوچستان را راست کنند.

برخاستیم تا برده نباشیم
برخاستیم تا تحقیر نشویم
برخاستیم تا کرامت خود را باز بستانیم
برخاستیم تا جلوی غارت سرزمینمان را بگیریم
برخاستیم تا حاکم سرزمین خود باشیم.

چهار سالگی سهاب را بر همه مزاران و همراهان و ملت بلوچ تبریک می گوییم.

به امید رهایی از استعمار و رسیدن به آزادی و احیای دوباره دولت ملی بلوچستان به مبارزه ادامه خواهیم داد

به میدان مبارزه بیایید تا شیرینی و حلاوت آن را بچشید.

سعید بلوچ

دیدگاهتان را بنویسید