کتاب تاریخ آریانا ( افغانستان کنونی)

به #تاریخ_افغانستان از حدود 3000 سال قبل از میلاد یعنی از هنگامی که اولین سکونت آریایی یا هند و اروپایی در باخدی (باکتریا ، بلخ امروزی) صورت گرفت تا بر تخت نشینی سلطان محمود غزنوی در این کتاب پرداخته شده است.

در فصل مقدماتی ، این کتاب درباره نامهای مختلف #افغانستان باستان بحث شده و همچنین یادآور می شود كه اصطلاح افغانستان (سرزمین افغانها) اولین بار در قرن 18 میلادی و در زمان سلطنت احمدشاه دورانی (727 – 1747) بنیانگذار امپراطوری دورانی به كار رفته است.

در فصلهای بعدی ، وقایعى که تاریخ باستان این کشور را شکل داده و همچنین به ظهور و سقوط بسیاری از پادشاهی ها اختصاص یافته است که طی قرن ها بر آنچه در حال حاضر افغانستان نامیده میشود حاکم بوده اند همانند آشوریان ، هخامنشیان ، یونان باکترها ، کوشانیها ، افقیانها یا هفتالیان و عربها

این کتاب افغانستان باستان را به عنوان یک پیوند مذهبی ، فرهنگی و تجاری بین شرق و غرب به تصویر می کشد.
کتاب در سال 1957 منتشر شدکه بخشی از تلاش های Anjuman-i Tarikh-i افغانستان (انجمن تاریخی تاریخی افغانستان) است که برای برجسته کردن گذشته کشور به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از هویت مدرن آن به تحریر در آمده است.

این موسسه در سال 1942 در کابل تأسیس شد و مأموریت آن روشنگری درباره تاریخ افغانستان از طریق تحقیق و نشر مقالات و کتب است.

محمدعلی ، یکی از چندین نویسنده ادبی و ملی گرای افغانستان و عضو این مجموعه است که در تاریخ سازی و شخصیت پردازی هویت افغانستان در قرن بیستم نقش مهمی ایفا کرده است.

✍️دفتر پژوهش سهاب

دیدگاهتان را بنویسید