کمپانی بلوچستان غربی

 شرکت بازرگانان لندن در هند شرقی در ۳۱ دسامبر ۱۶۰۰ یک امتیازنامه سلطنتی  از جانب  ملکه الیزابت اول با هدف کسب امتیازهای تجاری در هندوستان به مدت ۱۵ سال دریافت کرد؛ این امتیاز نامه در نهایت منجر به شکل گیری کمپانی هند شرقی و آغاز استعمار انگلستان برای مدتی طولانی شد.

اکنون نیز می توان استعمار خامنه ای در بلوچستان را با لفظی مشابه به کمپانی بلوچستان غربی تعبیر کرد که توسط سپاه پاسداران در حال اجراست. 

دول استعماری همچون انگلیس در زمان استعمار هند  از لحاظ ملیت و ایدئولوژی با کشور هدف استعماری خود در تضاد اند و ملیت های استعمار زده را پست و حقیر می شمارند و از طریق قوای نظامی خاک این کشور ها را برای بهره کشی از منابع و ثروت های آنها با زور متصرف می شوند. 

کشور های هدف استعمارگری مانند هند قبل از استعمار داری حکومت مستقل و مرز های جغرافیایی مشخص است.

 اکنون نیز می توان کاملا مشاهده نمود که دولت بیگانه ایران که از لحاظ ملیت، نژاد، رنگ و زبان با مردم بلوچستان کاملا در تضاد است  چگونه همچون استعمار انگلستان در هند با قوای نظامی کشور بلوچستان  را که داری حکومت و مرز های جغرافیایی مشخص بود به اشغال خود در آورده است

در آمد های استعمار انگلستان در هند به هیچ وجه در هند صرف نمی شد بلکه یا به انگلستان منتقل و صرف توسعه صنعت و یا صرف پیشبرد ماشین جنگی انگلستان در جنگ جهانی دوم و یا دیگر جبهه های جنگ می‌گشت و این موضوع سبب ویرانی زیر ساخت ها و فقیر تر شدن مردم هند می‌گشت. 

اکنون نیز استعمار ایران در بلوچستان دیوانه وار معادن مس، طلا، کرومیت، … و نیز در آمد های حاصل از منطقه آزاد بلوچستان را غارت  و پول های حاصل را  در تهران و شهرهای مرکزی و یا در سوریه و یمن برای گسترش ایدئولوژی خود صرف می کند در حالیکه زیرساخت های بلوچستان در وضعیت بسیار نا مطلوبی قرار دارند.

استعمار انگلستان با درک اهمیت زبان در پیشبرد  استعمار  تلاش بسیاری به خرج داد تا زبان‌های محلی را تضعیف و به جای آن زبان انگلیسی را رواج دهد 

استعمارگران در طول زمان استعمارگری خود، با آگاهی از اهمیت تسلط فرهنگی و زبانی، کوشیده اند به شیوه ای غیرمحسوس و نامرئی از طریق زبان، فرهنگ، تفکر، اعتقادات و آداب و سنن خود را انتقال داده و بدین ترتیب مراحل نفوذ و استعمار خود را تکمیل و تقویت نمایند. 

اکنون نیز در بلوچستان رژیم با تحمیل زبان فارسی در مدارس ،صدا و سیما و جراید و نیز ممنوعیت آموزش مادری سعی دارد با ایجاد بحران هویتی  شرایط را برای پیشبرد استعمار در بلوچستان هموار کند. 

استعمار انگلستان با پولی که  از مالیات دهندگان هندی دریافت می کرد و یا از چپاول سرمایه های هند کسب کرده بود  بسیاری از هندی ها را به استثمار خود در آورده بود و با در آمد بسیار نا چیز از آنها به عنوان نیروی نظامی برای تسلط بر دیگر ملت هند استفاده می کرد.

اکنون نیز رژیم ولایت فقیه با پول مالیات دهندگان بلوچ و نیز غارت معادن طلای بلوچستان با هزینه بسیار ناچیز افرادی از خود  ملت بلوچ را تحت عنوان بسیجی به استثمار خود در آورده و از آنها برای ایجاد فشار و کنترل قیام مردم بلوچستان  استفاده می کند. 

انگلستان با سیاست تفرقه بنداز و حکومت کن اختلافات فرقه ای عمیقی میان هندو ها و مسلمانان ایجاد و بدین طریق  این دو طیف از مردم هندوستان را به خود مشغول و مسیر را برای استعمار خود هموار کرد 

اکنون نیز سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات با جاسوس پروری و مخبر پروری و نیز اختلاف افکنی میان اقوام بسیاری از مردم بلوچستان را به خود مشغول و با خیال آسوده در حال چپاول ذخایر بلوچستان هستند.

دول استعماری همواره از افزایش جمعیت کشور های مستعمره خود وحشت داشته اند 

وینستون چرچیل پس از قحطی ۱۹۴۳  در یک اظهار نظر عجیب می گوید مقصر ایجاد قحطی خود هندی ها هستند چون مانند خرگوش زاد و ولد می کنند 

افزایش جمعیت از عوامل افزایش نیروی انسانی است که علاوه بر اینکه  کنترل آنها را توسط نیروی نظامی سخت تر می کند احتمال قیام و خیزش آنها را نیز بالا می برد 

 رژیم ولایت  فقیه نیز بار ها نگرانی خود را از میزان زاد و ولد در بلوچستان ابراز داشته و تلاش کرده است از طریق سقط جنین در بیمارستان ها و …  این میزان را کاهش دهد

هند در نیمه قرن هجدهم یک سوم تولید و صادرات محصولات دارای ارزش افزوده دنیا را در اختیار داشت  پس از چند سال استعمار هند فقط مواد خام عرضه می­کرد و تولیدات دارای ارزش افزوده را وارد می­کرد

 در حال حاضر نیز رژیم ولایت فقیه با عملکردی مشابه  با صنعت زدایی و غارت مواد خام بلوچستان سعی می کند بیکاری و فقر را گسترش دهد 

به نظر میرسد استعمار بلوچستان کپی برداری از شیوه استعمار در هند است

نوشته امیر بلوچ