گدایی حق یا گرفتن حق؟

▪️گدایی حق یا گرفتن حق؟!(✍ حبیب الله سربازی بلوچ)

دقت کنید: مقامات ایران از دوره شاه و شیخ مدعی بوده و هستند که بلوچستان هیچ فرقی با تهران ندارد، بلوچ “قوم غیور!” است چنین و چنان است!

اما فارغ از این شعارهای زیبا، چرا بلوچستان همچنان وضعیتش همانند صد سال پیش است و تهران چنین نیست؟! چرا تهران مدارس کپری سالهاست حتی تصور نمی شود ولی در بلوچستان کودکان یا مدرسه ندارند یا اکثر مدارس کپری و یا خشت و گلی و بدون امکانات اند؟

چرا در کنار دریای بلوچستان با بحران بی آبی دست و پنجه نرم میکنیم ولی آب شیرین شده #دریای_بلوچستان به مشهد منتقل می شود؟!

چرا بی برق و گاز و اینترنتیم؟
چرا بی بیمارستان و بهداشت و درمانیم و برای یک معالجه ساده راهی شهر فارسها (یزد و تهرانیم) هستیم؟
چرا حتی دستگاه سونوگرافی نداریم؟!

چرا در بلوچستان اصطلاح قاچاقچی پر رنگ می شود، و مردم به رگبار بسته می شوند و کسی پاسخگو نیست؟!
اینها تنها گوشه ای از سوالات اجتماعی است، رفتارهای سیاسی از تبعیض گسترده اداری سیاسی مذهبی را ننوشتیم.

اگر تفاوتی بین تهران و اصفهان و یزد، شهرهای فارس با بلوچستان و کردستان و احواز و… نیست چرا چنین تفاوت فاحشی عریان است؟!

نود سال است ما نماینده به مجالس حکومتی فرستادیم چرا ده ها نماینده مشکلات را حل نکردند؟!
فکر کنید. به خودتان زحمت بدهید برای دقیقه ای فکر کنید.

ریشه در “استعمار” است.
اساسا بلوچستان قبل از سال ۱۸۷۱ میلادی
یعنی یکصد و پنجاه سال پیش که مرز گلداسمیت ایجاد شد، اصلا در کنترل و متعلق به تهران نبوده، یک کشور مستقل با پادشاهی مستقل بود، در دوره اواخر قاجاریه نیز مجددا مستقل بود، ولی اکنون نود و سه سال است که “استعمار” شده است.

یک ملت دیگر بر تمام منابع و معادن سرزمین بلوچستان چمبره زده، و بلوچ را عامدانه و با یک اراده سیاسی از پیش تعیین شده در فقر اقتصادی و آموزشی سنگین نگه داشته و از هرونوع درگیری و تضعیف هویتی حمایت کرده و میکند.

راه حل مشکلات در یک سیستم استعماری شکستن استعمار است، نه گدایی از استعمارگر برای حل مشکلی که خود استعمارگر مسببش است. کسی که میخواهد تو در مچاله بمانی تا از تو به نفع خودش بهره برداری کند، چگونه مشکلت را حل کند؟!

مسبب اصلی بدبختی و فلاکتت و کور کرردن چشمت چگونه عملیات جراحی موفقیت آمیز چشم برایت داشته باشد؟!

نبرد و پیکار برای شکستن بند استعمار هدف است، نه اصرار و التماس مستمر برای اختصاص بودجه ای که اساسا متعلق به تو است، معدنی که از سرزمینت میدزدند، هزاران برابر بیشتر از آنچا بر میگردانند ارزشمند است.

تا زمانی که دولت بلوچستان تشکیل نشود مشکلات بلوچستان حل نمی شوند.

هیچ کس از بلوچ برای بلوچستان دلسوزتر نیست، هیچ کس از بلوچ برای بلوچستان حقدار تر نیست، هیچ کس از بلوچ برای سرزمینش پر افتخار تر نیست و هیچ چیز از استعمار برای بلوچستان مضرتر نیست. هیچ کس از استعمارگر جاه طلب تر نیست، هیچ کس از استعمارگر ستمگر تر نیست.

بلوچستانديمرویوتمستریوتواجهی