▪️چقدر میتوانیم به شعارهای عزیزان فارس مرکزگرا اعتماد کنیم؟

▪️چقدر میتوانیم به شعارهای عزیزان فارس مرکزگرا اعتماد کنیم؟ (✍انعام دهواری)

با دو نفر از عزیزان چندی پیش تلفنی صحبت میکردم.
دو نفری که هم جمهوری خواه هستند و هم طرفدار سیستم غیر متمرکز سیاسی و هم از اصحاب رسانه.

صحبت روی آینده ایران بود و این دو عزیز برای اینکه نشان دهند، نیازی به سیستم فدرالیسم در ایران نیست و همه‌ی مسائل را میتوان با یک جمهوری غیرمتمرکز حل کرد، به من گفتند که: “در آینده ایران میبایست تبعیض های مثبتی برای مردمی که در محرومیت بوده اند در نظر گرفته شود.
مثلا بودجه عُمرانی و آموزشی و بهداشتی استان بلوچستان و سیستان از بقیه استان ها بیشتر باشد.”

من این آدم ها را درک میکنم. محرومیت بلوچستان را میبینند و میدانند مقصر جمهوری اسلامی است. از همین جهت گاهی همدردی میکنند و چنین وعده هایی میدهند. اما در نهایت تمام این حرف ها فقط گزافه گویی است.

گو آنکه یک بار دیگر که با یکی از این دو عزیز صحبت میکردم، در لا به لای صحبت هایش که سخن از بلوچستان بود، گفت: ” بله، وضعیت امنیتی در بلوچستان با ایران فرق میکنه”

این جدا کردن بین ایران و بلوچستان را متوجه شدم اما به روی خودم نیاوردم.

حال شما (جمهوری خواهان غیر متمرکز گرای راست، پادشاهی خواهان و چپ ها ) که به ملت بلوچ وعده میدهید “در آینده ایران جبران مکافات خواهند شد و بودجه اولیه آنها از مابقی مناطق بیشتر خواهد بود” از خود بپرسید که چرا هم اکنون سهم رسانه ای بلوچ ها در رسانه هایتان از بقیه کمتر است؟

نمیگویم “دروغ گویی بس است”
شما به دروغ گویی هایتان ادامه بدهید، ما هم با یک لبخند هیچ اهمیتی به ادعاهایتان نمی دهیم.