۸ تیرسالگرد شکست نیروهای بریتانیایی از ملت بلوچ

▪️۸ تیرسالگرد شکست نیروهای بریتانیایی از ملت بلوچ مبارزان بلوچ در دره نالک منطقه سرحد بلوچستان پس ازهشت ماه جنگ نابرابر توانستند بریتانیا را از بلوچستان غربی درسال ۱۹۱۶ میلادی(…

ادامه خواندن ۸ تیرسالگرد شکست نیروهای بریتانیایی از ملت بلوچ

دست نوشته هایی برای ازادی عبدلله بزرگزاده از دولت ترکیه

▪️دست نوشته های مختلف از ملت بلوچ در حمایت از عبدالله بزرگزاده و درخواست از ترکیه برای آزادی او. بیاید ما نیز با او همراهی کنیم و از ترکیه بخواهیم…

ادامه خواندن دست نوشته هایی برای ازادی عبدلله بزرگزاده از دولت ترکیه

اعلام حمایت مردان و زنان آگاه بلوچ از عبدالله بزرگزاده

اعلام حمایت مردان و زنان آگاه بلوچ از عبدالله بزرگزاده مردان و زنان آگاه بلوچ از "عبدالله بزرگزاده" عضو حزب "بلوچستانء راجی تپاکی" و یکی از حامیان دختران ایرانشهر که…

ادامه خواندن اعلام حمایت مردان و زنان آگاه بلوچ از عبدالله بزرگزاده