طرح امنیتی ایران برای نفوذ در بلوچستان شرقی

این مطلب «مراجعه به عکس» نیز به تازگی مرداد نود و نه، منتشر شده است، و می توانید گزارشی که سهاب قریب به یک سال و هشت ماه پیش در…

ادامه خواندن طرح امنیتی ایران برای نفوذ در بلوچستان شرقی

جمعیت بلوچها و زابلی ها در سیستان

سیستان تاریخی اکنون به دو بخش عمده تقسیم شده است که در قرار داد مرزی کلنل مک‌ماهون انگلیسی قرن نوزدهم میلادی (1890م) رخ داد و 20 درصد از سیستان به…

ادامه خواندن جمعیت بلوچها و زابلی ها در سیستان

اداره فاجعه بار غیر بومی ها بر بلوچستان _ حبیب الله سربازی بلوچ

صد وپنجاه ویک سال از ۱۲۴۷ ه.ش برابر با 1869 م که برای اولین بار پای پرشیا حکومت قاجار تا پنجگور و تمپ، تفتان ومیرجاوه در بلوچستان باز شده میگذرد.…

ادامه خواندن اداره فاجعه بار غیر بومی ها بر بلوچستان _ حبیب الله سربازی بلوچ